U kunt de instellingen voor afzonderlijke gepubliceerde Citrix-applicaties en -desktops bewerken in uw VMware Identity Manager-implementatie via de pagina's Catalogus > Instellingen > Gepubliceerde Citrix-applicatie.

De pagina ICA-configuratie wordt geconfigureerd voor afzonderlijke applicaties. De tekstvakken voor ICA-eigenschappen voor afzonderlijke applicaties zijn leeg totdat u handmatig eigenschappen toevoegt. Wanneer u de leveringseigenschappen voor applicaties, de ICA-eigenschappen of een afzonderlijke gepubliceerde Citrix-bron bewerkt, hebben die instellingen prioriteit boven de algemene instellingen.

Op de pagina Netscaler-configuratie kunt u de service met de betreffende instellingen configureren zodat het verkeer via Netscaler naar de XenApp-server wordt geleid wanneer gebruikers op Citrix gebaseerde applicaties starten.

Wanneer u de ICA-eigenschappen bewerkt op het tabblad Gepubliceerde Citrix-applicaties > NetScaler ICA-configuratie, worden de instellingen toegepast op het startverkeer van de applicatie dat wordt geleid via Netscaler.

Zie het onderwerp Netscaler configureren en het onderwerp Leveringsinstellingen bewerken van VMware Identity Manager-applicatie voor een enkele gepubliceerde Citrix-bron in het documentatiecentrum.