Configureer de drempelinstellingen van de synchronisatieveiligheidsvoorzieningen om het aantal wijzigingen te beperken dat aan de gebruikers en groepen kan worden aangebracht wanneer de directory wordt gesynchroniseerd.

Opmerking: Wanneer u de functie Beveiligingen synchroniseren niet wilt gebruiken, verwijdert u de waarden uit het vervolgkeuzemenu. Als de tekstvakken van de drempels voor Beveiligingen synchroniseren leeg zijn, wordt Beveiligingen synchroniseren niet ingeschakeld.

Procedure

  1. Als u de instellingen van de veiligheidsvoorzieningen wilt wijzigen, selecteert u in het tabblad Identiteits- en toegangsbeheer Beheren > Directory’s.
  2. Selecteer de directory om de veiligheidsvoorzieningen in te stellen en klik op Instellingen synchroniseren.
  3. Klik op Veiligheidsvoorzieningen.
  4. Stel het percentage wijzigingen in dat het mislukken van de synchronisatie activeert.
  5. Klik op Opslaan.