Wanneer u een melding ontvangt dat het synchroniseren niet is voltooid vanwege een schending van de beveiliging, kunt u een synchronisatietest plannen en Beveiligingen negeren selecteren om de beveiligingsinstelling op te heffen en de synchronisatie te voltooien.

Procedure

  1. Ga op het tabblad Identiteits- en toegangsbeheer naar Beheren > Mappen.
  2. Selecteer de map waarvoor de synchronisatie niet is voltooid en ga naar de pagina Synchronisatielogboek.
  3. Bekijk het type schending van de beveiliging in de kolom Gegevens Synchronisatie en klik op Het voltooien van de synchronisatie is mislukt. Controleer de beveiligingen.
  4. Klik op OK.
  5. Klik op Nu synchroniseren om verder te gaan met de synchronisatie zonder de beveiligingsinstellingen te wijzigen.
  6. Selecteer het selectievakje Beveiligingen negeren op de pagina Controleren.
  7. Klik op Directory synchroniseren.

resultaten

De map wordt gesynchroniseerd en de drempelinstellingen voor de beveiliging worden alleen voor deze sessie genegeerd.