Als u de rol db_owner voor de Microsoft SQL-database hebt ingetrokken, moet u deze opnieuw toevoegen voordat u upgradet naar de nieuwste versie van VMware Identity Manager.

Voorwaarden

Controleer de vereisten in VMware Identity Manager (Windows) installeren en configureren voor informatie over het maken van de database.

Wijs de rol db_owner toe aan dezelfde gebruiker die tijdens de installatie is gebruikt:

Procedure

 1. Meld u aan op Microsoft SQL Server Management Studio als een gebruiker met de rechten van een systeembeheerder.
 2. Maak verbinding met de database-instantie voor VMware Identity Manager.
 3. Geef de volgende opdrachten op.

  Als u de Windows-verificatiemodus gebruikt, gebruikt u de volgende opdrachten:

  USE <saasdb>;
  ALTER ROLE db_owner ADD MEMBER <domain\username>; GO 
  						 

  Zorg ervoor dat u <saasdb> vervangt door uw databasenaam en <domain\username> door het domein en de gebruikersnaam.

  Als u de SQL Server-verificatiemodus gebruikt, gebruikt u de volgende opdrachten:

  USE <saasdb>;
  ALTER ROLE db_owner ADD MEMBER <loginusername>; GO 
  						 

  Zorg ervoor dat u <saasdb> vervangt door uw databasenaam en <loginusername> door de relevante gebruikersnaam.