Het configureren van ACC is een eenvoudige implementatie, maar zonder al te veel functies. U stelt een verbinding naar de Active Directory in om gebruikers en groepen te synchroniseren met de AirWatch-directory.

Procedure

 1. Selecteer de wizard Enterprise Connector & Directory en installeer het AirWatch ACC-kanaal, klik op Overslaan en voltooi de volledige installatie van de ACC-directory.
 2. Voer op de pagina Directory installatie de gegevens van de Active Directory-server in voor ACC.

  Optie

  Beschrijving

  Directorytype

  Active Directory is geselecteerd.

  Server

  Voer de hostnaam of het IP-adres van de directoryserver in. Bijvoorbeeld: typ de hostnaam als mijnbedrijf.voorbeeld.nl.

  Encryptietype

  Selecteer de encryptie die wordt gebruikt voor communicatie met Directory Services: Geen, SSL of Start TLS.

  Poort

  Voer de TCP-poort die wordt gebruikt voor communicatie met de domeincontroller. Het standaardpoortnummer is 389.

  Protocolversie

  Voer de versie van het LDAP-protocol in dat wordt gebruikt. De versie is 2 of 3. Als u niet zeker weet welke protocolversie u moet gebruiken, behoudt u de waarde 3.

  Verificatietype BIND

  Selecteer het type Bind-verificatie dat wordt gebruikt om de communicatie tussen de AirWatch-server en de domeincontroller mogelijk te maken.

  De veel gebruikte waarde is GSS-NEGOTIATE.

  Gebruikersnaam BIND

  Voer de gebruikersnaam van het Bind-account in dat u wilt verifiëren bij de directoryserver.

  Bind-wachtwoord

  Voer het wachtwoord voor het Bind-account in.

  Domein

  Voer de naam van het standaarddomein en de standaardserver in voor het directory-gebaseerde gebruikersaccount.

 3. Klik op Opslaan.
 4. Klik op Verbinding testen om de connectiviteit te controleren.

Volgende stappen

Ga voor de directoryservice met ACC naar de pagina's Systeem > Bedrijfsintegratie > Directory Services om gebruikers en groepen te configureren, indien ze nog niet eerder zijn geconfigureerd.

Voer de wizard Eenmalige aanmelding voor mobiel uit om mobiele SSO voor iOS-, Android- en Windows 10-apparaten te configureren.