Wanneer u de virtual appliance van VMware Identity Manager implementeert in de DMZ, moet u ook een zelfstandige appliance van de VMware Identity Manager-connector implementeren in uw bedrijfsnetwerk met de verbindingsmodus alleen uitgaand.

De connector verbindt de VMware Identity Manager-service met andere onderdelen in het bedrijfsnetwerk, zoals Active Directory en Horizon 7.

De connector communiceert met de service in de verbindingsmodus alleen uitgaand via een communicatiekanaal.

Opmerking:

Als u een Workspace ONE UEM-implementatie heeft en de AirWatch Cloud Connector gebruikt, is de VMware Identity Manager-connector niet vereist tenzij u behoefte heeft aan de gebruikssituaties die door de VMware Identity Manager-connector worden ondersteund. Zie Implementatiemodel op locatie met de AirWatch Cloud Connector.

Vereisten voor systeem- en netwerkconfiguratie

Zie Vereisten voor systeem- en netwerkconfiguratie.

VMware Identity Manager-connector implementeren en configureren

Voor informatie over het implementeren en configureren van de VMware Identity Manager-connector in de verbindingsmodus alleen uitgaand, raadpleegt u de volgende onderwerpen.

Failover en redundantie

Voor informatie over het configureren van de connector voor failover en redudantie raadpleegt u de volgende onderwerpen.