Gebeurtenissen van de service op applicatiesniveau kunnen worden geëxporteerd naar een externe Syslog-server. Gebeurtenissen van besturingssystemen worden niet geëxporteerd.

Aangezien de meeste bedrijven niet over onbeperkte schijfruimte beschikken, slaat de virtual appliance niet de volledige logboekgeschiedenis op. Als u meer geschiedenis wilt opslaan of als u een centrale locatie voor uw logboekgeschiedenis wilt maken, kunt u een externe Syslog-server instellen.

Als u tijdens de eerste configuratie geen Syslog-server hebt geconfigureerd, kunt u deze later configureren via de pagina Syslog configureren in de beheerpagina's voor connectorappliances.

Voorwaarden

  • Stel een externe Syslog-server in. U kunt een van de beschikbare standaardsyslogservers gebruiken. Verschillende Syslog-servers beschikken over geavanceerde zoekmogelijkheden.

  • Zorg ervoor dat de connector de syslog-server op poort 514 (UDP) kan bereiken.

Procedure

  1. Meld u als beheerder aan bij de beheerpagina's voor de connectorappliance op https://connectorFQDN:8443/cfg/login.
  2. Selecteer Systeemlogboek configureren in het linkerdeelvenster.
  3. Klik op Inschakelen.
  4. Geef het IP-adres of de FQDN van de systeemlogboekserver op waarop u de logboeken wilt opslaan.
  5. Klik op Opslaan.

Resultaten

Er wordt een kopie van uw logboeken naar de Syslog-server verzonden.