Nadat u de virtual appliance van de connector heeft geïmplementeerd, stelt u een directory in de VMware Identity Manager-console in. U kunt gebruikers en groepen in uw bedrijfsdirectory synchroniseren naar de VMware Identity Manager-service.

VMware Identity Manager biedt ondersteuning voor de integratie van de volgende directorytypen.

  • Active Directory via LDAP

  • Active Directory, Geïntegreerde Windows-verificatie

  • LDAP-directory

Zie Integratie van directory's met VMware Identity Manager voor meer informatie.

Opmerking:

U kunt ook lokale directory's maken in de VMware Identity Manager-service. Zie 'Lokale directory's gebruiken' in Beheer VMware Identity Manager voor informatie.

Procedure

  1. Klik op de koppeling op de pagina Instellen is voltooid. Deze pagina wordt weergegeven zodra u de connector hebt geactiveerd.

    Het tabblad Identiteits- en toegangsbeheer > Directory's wordt weergegeven.

  2. Klik op Directory toevoegen en selecteer het directorytype dat u wilt toevoegen.
  3. Volg de wizard om de configuratiegegevens van de directory in te voeren, selecteer de groepen en gebruikers die u wilt synchroniseren en synchroniseer gebruikers met de VMware Identity Manager-service.

    Zie de Integratie van directory's met VMware Identity Manager voor meer informatie over hoe u een directory instelt.

Volgende stappen

Klik op het tabblad Gebruikers en groepen en controleer of gebruikers zijn gesynchroniseerd.