U kunt het script updateoffline.hzn gebruiken om een offline-upgrade van de virtual appliance van de VMware Identity Manager-connector uit te voeren. Download het offline-upgradepakket van de downloadpagina van VMware Identity Manager voor gebruik met het script.

Het script controleert of het upgradepakket overeenkomt met het product. Bijvoorbeeld: als u de virtual appliance van de connector upgradet en u het upgradepakket van de service gebruikt in plaats van het upgradepakket van de connector, resulteert het script in een foutmelding.

Procedure

 1. Zoek het script updateoffline.hzn .

  In versies 2017.12.1.0 en hoger is het script beschikbaar in het volgende pad:

  /usr/local/horizon/update/updateoffline.hzn

  Opmerking:

  Als u het script updateoffline.hzn wilt gebruiken met een versie lager dan 2017.12.1.0, kunt u het script downloaden van KB-artikel 2147931 op https://kb.vmware.com.

 2. Download het bestand identity-manager-connector-versienummer-buildnummer-updaterepo.zip van de downloadpagina voor VMware Identity Manager op my.vmware.com.

  De aanbevolen locatie voor het opslaan van het bestand is /var/tmp.

 3. Voer het script updateoffline.hzn uit als rootgebruiker.

  /usr/local/horizon/update/updateoffline.hzn [-r] -f upgradebestandspad

  -f upgradebestandspad

  Upgrade de appliance met upgradebestandspad. upgradebestandspad moet een absoluut pad zijn.

  Vereist

  -r

  Opnieuw opstarten na de upgrade.

  Optioneel

  -h

  Het scriptgebruik weergeven.

  Optioneel

  Bijvoorbeeld:

  /usr/local/horizon/update/updateoffline.hzn -f /var/tmp/identity-manager-connector-2018.8.1.0-8435207-updaterepo.zip

 4. Als u niet de optie - r met het script hebt gebruikt, start u de virtual appliance opnieuw nadat de upgrade is voltooid.

  reboot