Deze instructies bieden een voorbeeld voor hoe u een zelf-ondertekend certificaat instelt met behulp van OpenSSL voor Integration Broker.

Procedure

 1. Maak een zelfondertekend certificaat voor de Integration Broker-server.
 2. Maak de map ibcerts om als werkdirectory te gebruiken.
 3. Maak een configuratiebestand met behulp van de opdracht vi openssl_ext.conf.
  1. Kopieer en plak de volgende OpenSSL-opdrachten in het configuratiebestand.

   # openssl x509 extfile params

   extensions = extend

   [req] # openssl req params

   prompt = no

   distinguished_name = dn-param

   [dn-param] # DN fields

   C = US

   ST = CA

   O = VMware (Dummy Cert)

   OU = Horizon Workspace (Dummy Cert)

   CN = hostnaam (hostnaam van de virtuele machine waarop Integration Broker is geïnstalleerd.)

   emailAddress = EMAIL PROTECTED

   [extend] # openssl extensions

   subjectKeyIdentifier = hash

   authorityKeyIdentifier = keyid:always

   keyUsage = digitalSignature,keyEncipherment

   extendedKeyUsage=serverAuth,clientAuth

   [policy] # certificate policy extension data

   Opmerking:

   Typ de CN-waarde voordat u het bestand opslaat.

  2. Voer deze opdracht uit om een privésleutel te genereren.
   openssl genrsa -des3 -out server.key 1024
  3. Typ de wachtwoordzin voor server.key, bijvoorbeeld vmware.
  4. Wijzig de naam van het bestand server.key in server.key.orig.
   mv server.key server.key.orig
  5. Verwijder het wachtwoord dat aan de sleutel is gekoppeld.
   openssl rsa -in server.key.orig -out server.key
 4. Maak een CSR (Certificate Signing Request) met de gegenereerde sleutel. De server.csr wordt opgeslagen in uw werkdirectory.
  openssl req -new -key server.key -out server.csr -config ./openssl_ext.conf
 5. Onderteken de CSR.
  openssl x509 -req -days 365 -in server.csr -signkey server.key -out server.crt -extfile openssl_ext.conf

  De verwachte output wordt weergegeven.

  Signature ok subject=/C=US/ST=CA/O=VMware (Dummy Cert)/OU=Horizon Workspace (Dummy Cert)/CN=w2-hwdog-xa.vmware.com/emailAddress=EMAIL PROTECTED Privésleutel ophalen

 6. Maak P12-formaat.
  openssl pkcs12 -export -in server.crt -inkey server.key -out server.p12
  1. Druk op Enter bij de vraag om een exportwachtwoord.
   Belangrijk:

   Voer geen wachtwoord in.

   De verwachte output is het bestand server.p12.

  2. Verplaats het bestand server.p12 naar het Windows-apparaat waarop Integration Broker is geïnstalleerd.
  3. Vanaf de opdrachtregel typt u mmc.
  4. Klik op Bestand > Modules toevoegen of verwijderen.
  5. In het Modulevenster klikt u op Certificaten en op Toevoegen.
  6. Selecteer het keuzerondje Computeraccount.
 7. Importeer het certificaat naar de basis- en persoonlijke opslagcertificaten.
  1. Kies in het dialoogvenster Alle bestanden.
  2. Selecteer het bestand server.p12.
  3. Klik op het selectievakje Exporteerbaar.
  4. Laat het wachtwoord leeg.
  5. Accepteer de standaardinstellingen voor de volgende stappen.
 8. Kopieer het certificaat in de Vertrouwde basis-CA's in dezelfde mmc-console.
 9. Verifieer of de inhoud van het certificaat deze elementen bevat.
  • Privésleutel

  • CN in het onderwerpkenmerk dat overeenkomst met de hostnaam van Integration Broker

  • Uitgebreid kenmerk van sleutelgebruik met ingeschakelde verificatie van client en server