De Citrix Web Interface SDK wordt gebruikt voor verificatie en om het ICA-bestand te genereren vanuit de Citrix-leveringscontrollers of XML-brokers om gepubliceerde Citrix-applicaties en -desktops te starten.

Opmerking:

Als u de Citrix StoreFront REST API wilt gebruiken voor communicatie met de Citrix-farm om het ICA-bestand te genereren, hoeft u de Citrix Webinterface SDK niet te installeren.

Procedure

  1. Download de Citrix Web Interface SDK 5.4 (zipbestand WISDK) van de Citrix-website.
  2. Pak het bestand wisdk.zip uit.
  3. Kopieer de inhoud van de directory WI5_4_0_SDK/zipfiles/sdkdemo/wisdk naar de standaard bin-directory van de Integration Broker op c:\inetpub\wwwroot\IB\bin.
  4. Start IIS opnieuw op.
    1. Open het venster met de opdrachtprompt als beheerder.
    2. Typ iisreset.