Als u toegangs-URL's voor meerdere clients gebruikt voor verschillende netwerkbereiken, moet u het netwerkbereiken bewerken zodat de eindgebruiker verbinding maakt met de juiste URL voor clienttoegang en het juiste poortnummer. Wanneer deze instellingen niet zijn bijgewerkt, start Horizon Client niet.

Procedure

 1. Meld u aan bij de VMware Identity Manager-console.
 2. Controleer uw netwerkbereiken en maak zo nodig nieuwe.
  1. Klik op het tabblad Identiteits- en toegangsbeheer > Beleidsregels.
  2. Klik op Netwerkbereiken.
  3. Controleer de netwerkbereiken en klik op Netwerkbereik toevoegen om zo nodig nieuwe bereiken toe te voegen.
 3. Klik op het tabblad Catalogus > Virtuele apps en klik op Instellingen voor virtuele apps.
 4. Selecteer Netwerkinstellingen.
 5. Selecteer het netwerkbereik dat u wilt configureren.

  Het gedeelte View CPA-Federatie wordt alleen weergegeven als u podfederaties hebt geïntegreerd. In dit gedeelte worden de algemene start-URL's die u heeft opgegeven voor de podfederaties weergegeven. Het gedeelte Pods weergeven bevat alle View-pods waarvan de optie Lokale rechten synchroniseren is geselecteerd.

 6. Voor de globale start-URL specificeert u in het gedeelte CPA-federatie weergeven de volledig gekwalificeerde domeinnaam van de server waarnaar startverzoeken voor globale rechten die afkomstig zijn van dit netwerkbereik moeten worden verzonden. Standaard is dit de globale load-balancer-URL van de View pod-federatie-implementatie.

  Bijvoorbeeld: lb.example.com

  De globale start-URL wordt gebruikt om bronnen met globale rechten te starten.

 7. Voor elke pod geeft u in het gedeelte View-pod de volledig gekwalificeerde domeinnaam van de server op waarnaar startverzoeken voor lokale rechten die afkomstig zijn van dit netwerkbereik, moeten worden verzonden. U kunt een Horizon Connection Server-instantie, een load balancer of een beveiligingsserver opgeven. Wanneer u bijvoorbeeld een bereik voor interne toegang bewerkt, geeft u de interne load-balancer voor de pod op.

  Bijvoorbeeld: lb.example.com

  De client-toegang URL wordt gebruikt om bronnen met lokale rechten via de pod te starten.

  Opmerking:

  Zie Horizon-bronnen starten via validerende gateways voor informatie over de opties Artefact inpakken in JWT en Doelgroep in JWT.

 8. Verifieer of elk netwerkbereik in uw omgeving een URL voor clienttoegang heeft.
  Belangrijk:

  Wanneer een netwerkbereik ontbreekt, kunnen eindgebruikers die willen starten via dat netwerkbereik problemen ondervinden.