U voegt OpenID Connect-applicaties toe aan de VMware Identity Manager-catalogus op het tabblad Catalogus > Webapps.

Voorwaarden

 • Verkrijg de doel-URL, de omleidings-URL, de client-ID en het clientgeheim voor de applicatie.

 • Maak een toegangsbeleid als u het standaardtoegangsbeleid niet wilt gebruiken. U kunt een toegangsbeleid maken op de pagina Identiteits- en toegangsbeheer > Beheren > Beleidsregels.

 • Maak zo nodig categorieën. U kunt categorieën maken via de pagina Catalogus > Webapps door op Categorieën te klikken en de naam van de categorie te typen in het tekstvak.

 • Maak zo nodig gebruikersgroepen. U kunt groepen maken via het tabblad Gebruikers en groepen > Groepen.

Procedure

 1. Selecteer het tabblad Catalogus > Webapps in de VMware Identity Manager-console.
 2. Klik op Nieuw.
 3. Voer de vereiste informatie op de pagina Definitie van de wizard Nieuwe SaaS-applicatie in.

  Optie

  Beschrijving

  Naam

  Voer een unieke naam voor de applicatie in.

  Beschrijving

  (Optioneel) Voer een beschrijving van de applicatie in.

  Pictogram

  (Optioneel) Upload een pictogram voor de applicatie. Pictogrammen in de bestandsindelingen PNG, JPG en ICON tot maximaal 4 MB worden ondersteund.

  Het pictogram moet minimaal 180 x 180 pixels zijn. Als het pictogram te klein is, wordt het niet weergegeven. In dat geval wordt het Workspace ONE-pictogram weergegeven.

  Categorie

  (Optioneel) Als u de applicatie wilt toevoegen aan een categorie, selecteert u deze in het vervolgkeuzemenu. Categorieën moeten al zijn gemaakt.

  Er is ook een vooraf gedefinieerde categorie Aanbevolen beschikbaar. Selecteer deze categorie als u wilt dat de applicatie wordt weergegeven op de pagina Aanbevolen in Workspace ONE. Als u wilt dat de app op de pagina Bladwijzers van de gebruiker wordt weergegeven, selecteert u de categorie Aanbevolen. Vervolgens selecteert u Aanbevolen apps weergeven op het tabblad Bladwijzers van de pagina Catalogus > Instellingen > Configuratie van gebruikersportal.

 4. Klik op Volgende.
 5. Voer de vereiste configuratiegegevens in op de pagina Configuratie.

  Optie

  Beschrijving

  Verificatietype

  Selecteer OpenID Connect.

  Doel-URL

  De URL van de applicatie waarnaar gebruikers worden geleid wanneer ze in Workspace ONE op de app klikken.

  Omleidings-URL

  De URL waarnaar VMware Identity Manager de autorisatiecode verzendt.

  Client-ID

  De Client-ID die de app opneemt in de verificatieaanvragen voor VMware Identity Manager. De Client-ID moet uniek zijn per tenant.

  Clientgeheim

  Het geheim dat de app gebruikt om zichzelf te identificeren in de verificatieaanvragen voor VMware Identity Manager.

  Openen in VMware Browser

  Selecteer deze optie als u wilt dat de Workspace ONE-app de applicatie in de VMware Browser opent, die een veilig alternatief voor de systeemeigen webbrowser biedt.

 6. Klik op Volgende.
 7. Selecteer op de pagina Toegangsbeleid het toegangsbeleid waarmee u gebruikerstoegang tot de applicatie wilt beheren.

  De standaardtoegangsbeleidsset is standaard geselecteerd. Zie Beheer VMware Identity Manager voor informatie over het maken en beheren van toegangsbeleid.

 8. Bekijk uw selecties op de pagina Samenvatting en klik op Opslaan of klik op Opslaan en toewijzen om de applicatie toe te wijzen aan gebruikers en groepen.

  Als u de applicatie nu niet toewijst aan gebruikers en groepen, kunt u dit later doen door de applicatie te selecteren op de pagina Catalogus > Webapps en op Toewijzen te klikken.

 9. Als u op Opslaan en toewijzen hebt geklikt, wijst u de applicatie toe aan gebruikers en groepen.
  1. Voeg gebruikers en groepen toe door de naam in het zoekvak te typen en resultaten te selecteren.
  2. Selecteer het implementatietype voor elke gebruiker en groep.

   Ongeacht of u Door gebruiker geactiveerd of Automatischselecteert, de applicatie wordt weergegeven op de pagina Catalogus in Workspace ONE. Gebruikers kunnen de applicatie uitvoeren via de pagina Catalogus of er een bladwijzer aan toevoegen en deze uitvoeren via de pagina Bladwijzers. Als u van plan bent om een goedkeuringswerkstroom voor de applicatie in te stellen, selecteert u Door gebruiker geactiveerd.

 10. Klik op Opslaan.

Resultaten

De applicatie wordt toegevoegd aan de catalogus. Als u de configuratie van de applicatie wilt bewerken, selecteert u de applicatie op de pagina Catalogus > Webapps en klikt u op Bewerken.