Download en installeer het 64-bits herdistribueerbaar pakket voor Microsoft Visual J#® 2.0 (tweede editie). Deze stap is niet vereist als u de Citrix StoreFront REST API in plaats van de Citrix Web Interface SDK wilt gebruiken om verbinding te maken met de Citrix-serverfarm.

Procedure

  1. Download het 64-bits herdistribueerbaar pakket voor Microsoft Visual J# 2.0 (tweede editie) van de Microsoft-website.
  2. Dubbelklik op het bestand vjredist.exe en voer de wizard uit om het pakket te installeren.