Voor het integreren van Horizon-podfederaties met VMware Identity Manager gelden de volgende vereisten.

 • VMware Identity Manager ondersteunt het Cloud Pod Architecture-onderdeel in Horizon 6.2 en later, voor zowel applicaties als desktops.

 • U kunt maximaal 10 podfederaties met de VMware Identity Manager-service integreren. Elke federatie mag maximaal 7 pods bevatten.

 • Implementeer Horizon Connection Server-instanties op standaardpoort 443 of op een aangepaste poort.

 • Verifieer of u voor elke Horizon Connection Server-instantie in uw omgeving een DNS-vermelding en een IP-adres hebt die tijdens reverse lookup kunnen worden omgezet. Voor VMware Identity Manager is reverse lookup vereist voor Horizon Connection Server-, Security Server- en load-balancerinstanties. Als reverse lookup niet op de juiste manier is geconfigureerd, mislukt de VMware Identity Manager-integratie met Horizon.

 • De VMware Identity Manager-connector, een onderdeel van de service, moet alle Horizon Connection Server-instanties in de podfederatie kunnen bereiken.

 • SAML-verificatie moet worden geconfigureerd in Horizon, met de VMware Identity Manager-service die is opgegeven als de identiteitsprovider. U moet de Fully Qualified Domain Name van de service gebruiken als onderdeel van de URL. Het is aanbevolen om de SAML-verificatie op alle Horizon Connection Server-instanties in de pod-Federatie te configureren. Zie SAML-verificatie configureren voor meer informatie.

  We raden u aan de vervaldatum van de SAML-metagegevens op de Horizon Connection Server-instanties te verlengen tot 90 dagen. Zie De vervaldatum van metagegevens van de serviceprovider op de View-verbindingsserver wijzigen voor meer informatie.

 • Horizon Connection Server-certificaten worden gesynchroniseerd naar VMware Identity Manager.

 • Implementeer applicatie- en desktoppools in de Horizon-pods.

  • Terwijl u desktop-groepen configureert, zorgt u ervoor dat u in Instellingen op afstand de optie Automatisch afmelden nadat de verbinding is verbroken op 1 of 2 minuten instelt in plaats van onmiddellijk.

  • Zorg ervoor dat u Horizon-pools in de rootmap maakt. Als u Horizon-pools in een andere map maakt dan de rootmap, kan VMware Identity Manager geen query voor die Horizon-pods en -rechten uitvoeren.

  Als u applicatiesgroeps of desktopgroepen toevoegt of verwijdert na de integratie met VMware Identity Manager, moet u opnieuw synchroniseren zodat de wijzigingen worden weergegeven in de VMware Identity Manager-service.

 • U moet de podfederatie maken door de functie Cloud Pod Architecture te initialiseren via een van de pods en alle andere pods aan de federatie toe te voegen, voordat u de integratie de VMware Identity Manager-service uitvoert. Wanneer pods deel gaan uitmaken van de federatie, worden algemene rechten gerepliceerd.

  Als u een pod toevoegt of verwijdert uit de podfederatie na integratie met de VMware Identity Manager-service, moet u de podfederatiedetails in de VMware Identity Manager-console bewerken om de pod toe te voegen of te verwijderen, uw wijzigingen opslaan en opnieuw synchroniseren.

 • Maak in uw Horizon-omgeving algemene rechten in de podfederatie om Active Directory-gebruikers of -groepen rechten te geven voor desktops en applicaties.

 • Voor de algemene rechten die u wilt synchroniseren met VMware Identity Manager moet hetzelfde Alle sites-beleid zijn ingesteld. Rechten met een ander beleid worden niet gesynchroniseerd.

  Pagina Algemene rechten


 • Als u eindgebruikers de mogelijkheid wilt bieden om desktops of applicaties in een webbrowser te starten, selecteert u de optie HTML Access voor het algemene recht in Horizon.

 • (Optioneel) Maak indien nodig lokale rechten op de pods.

Zie de Horizon 6- of Horizon 7-documentatie voor meer informatie over het configureren van Horizon.