U kunt de leveringsinstellingen (ICA-eigenschappen) voor afzonderlijke gepubliceerde Citrix-applicaties en desktops bewerken in uw VMware Identity Manager-implementatie.

De tekstvakken voor ICA-eigenschappen voor afzonderlijke applicaties zijn standaard leeg.

Wanneer u de ICA-eigenschappen van een afzonderlijke gepubliceerde Citrix-bron bewerkt, hebben die instellingen prioriteit boven de algemene instellingen. Zie Algemene bronleveringsinstellingen bewerken voor alle gepubliceerde Citrix-bronnen voor informatie over algemene instellingen.

Belangrijk:

ICA-eigenschappen die zijn ingesteld voor afzonderlijke applicaties of desktops, worden niet toegepast op ICA-verkeer dat via NetScaler wordt geleid. Alleen de algemene instellingen op het tabblad Gepubliceerde Citrix-applicaties > NetScaler ICA-configuratie en het tabblad Gepubliceerde Citrix-leveringsgroepen > NetScaler ICA-configuratie in 'Instellingen voor virtuele apps' zijn van toepassing op ICA-verkeer dat via NetScaler wordt geleid. Zie ICA-eigenschappen bewerken voor NetScaler voor meer informatie.

Procedure

 1. Meld u aan bij de VMware Identity Manager-console.
 2. Selecteer het tabblad Catalogus > Virtuele apps.
 3. Klik op Elk applicatiestype > Gepubliceerde Citrix-applicaties om instellingen voor applicaties te bewerken, of klik op Elk applicatiestype > Gepubliceerde Citrix-leveringsgroepen om instellingen voor desktops te bewerken.
 4. Klik op de naam van de gepubliceerde Citrix-bron die u wilt bewerken.
 5. Klik op Configuratie.
 6. Bekijk de informatie over de bron zoals deze wordt doorgestuurd via uw Citrix-implementatie.

  Op de pagina staat verschillende informatie over de bron, zoals de naam van de bron, de bron-id en de naam van de server. Deze pagina geeft ook informatie over het inschakelen van de bronnen. Als het selectievakje Ingeschakeld niet is ingeschakeld, is de bron in uw Citrix-implementatie uitgeschakeld en verborgen voor gebruikers.

 7. Voeg eigenschappen toe aan de tekstvakken van de ICA-eigenschappen, of bewerk bestaande eigenschappen volgens de richtlijnen van Citrix.
  Opmerking:

  Zowel het tekstvak ICA-clienteigenschappen als het tekstvak ICA-starteigenschappen moet een waarde bevatten, of leeg zijn.

 8. Klik op Opslaan.