Gebruik de migratiewizard om bestaande bronconfiguraties van de gebruikersinterface van Bureaubladtoepassingen beheren in eerdere versies naar verzamelingen van virtuele apps te migreren.

U moet alle bestaande bronconfiguraties op hetzelfde moment migreren. Bijvoorbeeld: als u Horizon Cloud- en ThinApp-applicaties hebt geconfigureerd, moet u beide selecteren in de migratiewizard. De migratiewizard is bedoeld om slechts één keer te worden gebruikt om alle bronnen tegelijk te migreren. Nadat deze wizard één keer is uitgevoerd, is deze niet langer beschikbaar.

Opmerking:

In een gehoste omgeving kan het migratieproces even duren.

Voorwaarden

 • Alle instanties van VMware Identity Manager-service upgraden naar versie 3.1 of hoger en alle connectorinstanties upgraden naar versie 2017.12.1.0 of hoger.

 • Vanaf VMware Identity Manager 3.2 is de superbeheerdersrol vereist voor initiële toegang tot de pagina Configuratie van virtuele app en voor het uitvoeren van de migratie. Zie Over verzamelingen van virtuele apps voor meer informatie.

Procedure

 1. Selecteer het tabblad Catalogus > Virtuele apps in de VMware Identity Manager-console en klik vervolgens op Bureaubladtoepassingen beheren.
 2. Kijk de informatie na en klik op Aan de slag.
 3. Selecteer in de migratiewizard voor elk brontype de connectorwerker die is gebruikt voor de configuratie in de oude installatie.

  De vervolgkeuzelijst voor elk brontype bevat alleen de connectoren waarvoor die bron was geconfigureerd.

  Als de bron op meerdere connectoren is geconfigureerd voor hoge beschikbaarheid, worden alle connectoren in de lijst weergegeven. Het label Automatisch synchroniseren of Handmatig synchroniseren geeft aan of een synchronisatieplanning is ingesteld voor de bron in die connector of dat deze is ingesteld om handmatig te synchroniseren. Selecteer de connector met het label Automatisch synchroniseren. Dit is ook de standaardselectie voor elke lijst.

  Voorzichtig:

  Zorg ervoor dat u een selectie maakt voor alle bestaande configuraties. De migratiewizard is bedoeld om slechts één keer te worden gebruikt om alle bronnen tegelijk te migreren. Nadat deze wizard één keer is uitgevoerd, is deze niet langer beschikbaar.

 4. Klik op Configuraties migreren.

  In een gehoste omgeving kan het migratieproces even duren.

Resultaten

De bestaande bronconfiguraties worden gemigreerd. Er wordt voor elk type configuratie een verzameling van virtuele apps gemaakt. Deze verzamelingen worden weergegeven op de pagina Configuratie van virtuele app die wordt weergegeven nadat de migratie is voltooid. Als u een verzameling wilt bekijken of bewerken, klikt u op de naam.

Voor toegang tot de pagina Configuratie van virtuele app selecteert u het tabblad Catalogus > Virtuele apps en klikt u op Configuratie van virtuele app. Het menu Bureaubladtoepassingen beheren is niet beschikbaar na de migratie.

Voor meer informatie over het oplossen van problemen met verzamelingen van virtuele apps, bekijkt u het logboekbestand voor de connector, connector.log en het logboekbestand voor de service, horizon.log. Voor Linux-gebaseerde virtual appliances worden de logboekbestanden in de directory /opt/vmware/horizon/workspace/logs opgeslagen. Op Windows-servers worden de logboekbestanden opgeslagen in de directory install_dir\IDMConnector_of_VMwareIdentityManager\opt\vmware\horizon\workspace\logs.

Volgende stappen

 • Slechts één connector, die u in de migratiewizard heeft geselecteerd, wordt aan elke nieuwe verzameling van virtuele apps toegevoegd. Als u een connectorcluster voor hoge beschikbaarheid hebt ingesteld, bewerkt u de verzamelingen en voegt u de andere connectoren in het cluster toe.

 • Er wordt één verzameling van virtuele apps gemaakt voor elke gemigreerde configuratie. Voor grote integraties, met veel servers en applicaties, kunt u overwegen de verzameling in meerdere verzamelingen te splitsen voor snellere synchronisatie en eenvoudiger beheer. Met de functie Verzameling van virtuele apps kunt u meerdere verzamelingen voor elk type integratie maken, met uitzondering van ThinApp-integraties.