Het bijwerken van een ThinApp-pakket dat al wordt beheerd door VMware Identity Manager en in de catalogus van uw organisatie staat, omvat meerdere stappen. Het bijgewerkte ThinApp-pakket wordt mogelijk via een andere groep in uw organisatie aan u geleverd. Om ervoor te zorgen dat VMware Identity Manager het bijgewerkte pakket automatisch kan gebruiken in plaats van het bestaande pakket voor de gemachtigde gebruikers, moet u ervoor zorgen dat het bijgewerkte pakket is gemaakt met dezelfde AppID als het huidige pakket, een VersionID-waarde heeft die hoger is dan de VersieID-waarde van het bestaande pakket en voor beheer is ingeschakeld door VMware Identity Manager.

Voorwaarden

Verifieer of u toegang hebt tot de locatie waar uw beheerde ThinApp-pakketten zich bevinden en of u op die locatie submappen kunt maken.

Volgende stappen

In uw VMware Identity Manager-catalogus wordt de nieuwe versie van het bijgewerkte ThinApp-pakket weergegeven na de volgende ThinApp-pakketsynchronisatie. Als u de nieuwe versie op de bronnenpagina van het ThinApp-pakket wilt zien, kunt u handmatig synchroniseren via de pagina Verpakte Apps - ThinApp van de VMware Identity Manager-console.