Instellingen voor webapplicaties zijn beschikbaar via de knop Instellingen op de pagina Catalogus > Webapps in de VMware Identity Manager-console.

Op de pagina Instellingen kunt u een goedkeuringswerkstroom voor applicaties inschakelen, identiteitsproviders van derden als applicatiebronnen configureren en SAML-metagegevens beheren.

Instelling

Beschrijving

Goedkeuringen

Wanneer goedkeuringen zijn ingeschakeld, moeten gebruikers toegang tot applicaties aanvragen voordat ze de applicaties van de Workspace ONE-catalogus kunnen gebruiken.

Zie VMware Identity Manager-beheervoor informatie over het instellen van goedkeuringen.

SAML-metadata

U kunt het automatisch ondertekend VMware Identity Manager SAML-ondertekeningscertificaat en SAML-metadata op het tabblad Downloaden van de SAML-metadata downloaden. Als u een certificaat van een externe certificaatautoriteit (CA) wilt verkrijgen, kunt u een aanvraag voor Certificaatondertekening (CSR) genereren in het tabblad CSR genereren, vervolgens verkrijgt u het certificaat en kunt u het uploaden op hetzelfde tabblad.

Zie "Catalogus beheren" in VMware Identity Manager-beheer voor meer informatie over het beheren van SAML-metadata

Toepassingsbronnen

U kunt bepaalde externe identiteitsproviders zoals OKTA of ADFS als toepassingsbronnen configureren en vervolgens de bijbehorende toepassingen aan de catalogus toevoegen.

Zie Toegang bieden tot extern beheerde applicaties in Workspace ONE voor informatie over het instellen van toepassingsbronnen.