Voer deze vereiste taken uit voordat u de virtual appliance van VMware Identity Manager online upgradet.

 • Controleer of er ten minste 4 GB schijfruimte vrij is op de primaire rootpartitie van de virtual appliance.
 • Maak een momentopname van uw virtual appliance om er een back-up van te maken. Raadpleeg de vSphere-documentatie voor meer informatie over het maken van momentopnamen.
 • Als u de rol db_owner voor de Microsoft SQL-database hebt ingetrokken, zoals beschreven in https://docs.vmware.com/nl/VMware-Identity-Manager/3.2/vidm-install/GUID-5B533EE2-8F6C-4716-A94A-8B7AA3F5BC75.html, moet u deze weer toevoegen voordat u de upgrade uitvoert, anders mislukt de upgrade.

  Wijs de rol db_owner toe aan dezelfde gebruiker die tijdens de installatie is gebruikt:

  1. Meld u aan op Microsoft SQL Server Management Studio als een gebruiker met de rechten van een systeembeheerder.
  2. Maak verbinding met de database-instantie voor VMware Identity Manager.
  3. Geef de volgende opdrachten op.

   Als u de Windows-verificatiemodus gebruikt, gebruikt u de volgende opdrachten:

   USE <saasdb>;
   ALTER ROLE db_owner ADD MEMBER <domain\username>; GO 
   						 

   Zorg ervoor dat u <saasdb> vervangt door uw databasenaam en <domain\username> door de betreffende domein en gebruikersnaam.

   Als u de SQL Server-verificatiemodus gebruikt, gebruikt u de volgende opdrachten:
   USE <saasdb>;
   ALTER ROLE db_owner ADD MEMBER <loginusername>; GO 
   						 

   Zorg ervoor dat u <saasdb> vervangt door uw databasenaam en <loginusername> door de relevante gebruikersnaam.

 • Maak een momentopname of back-up van de externe database.
 • Controleer of VMware Identity Manager goed is geconfigureerd.
 • Controleer of de virtual appliance vapp-updates.vmware.com kan omzetten en bereiken op poort 80 en 443 via HTTP.
 • Als er een HTTP-proxyserver is vereist voor uitgaande HTTP-toegang, moet u de instellingen van de proxyserver voor de virtual appliance configureren. Zie Proxyserverinstellingen voor de VMware Identity Manager-appliance configureren.
 • Bevestig dat er een VMware Identity Manager-upgrade bestaat. Voer de juiste opdracht uit om te controleren of er upgrades beschikbaar zijn. Zie Controleren of een VMware Identity Manager-upgrade online beschikbaar is.
 • Controleer Elasticsearch-toewijzingsconflicten voordat u upgradet. Zie #GUID-8F0245E0-1BD0-4ACA-B778-4584337414C6.