Na de upgrade naar VMware Identity Manager 3.3 moet u mogelijk bepaalde instellingen configureren.

Log4j-configuratiebestanden

Als log4j-configuratiebestanden in een VMware Identity Manager-instantie zijn bewerkt, worden nieuwe versies van de bestanden niet automatisch geïnstalleerd tijdens de upgrade. Na de upgrade werken de logboeken die worden beheerd door deze bestanden, echter niet.

Dit probleem oplossen:

 1. Meld u aan op de virtual appliance.
 2. Zoek naar log4j-bestanden met het achtervoegsel .rpmnew.

  find / -name "**log4j.properties.rpmnew"

 3. Kopieer, voor elk gevonden bestand, het nieuwe bestand naar het bijbehorende oude log4j-bestand zonder het achtervoegsel .rpmnew.

Instelling voor cacheservice in appliances van secundair datacenter

Als u een secundair datacenter instelt, worden VMware Identity Manager-instanties in het secundaire datacenter geconfigureerd voor alleen-lezen toegang met de vermelding "read.only.service = true" in het bestand /usr/local/horizon/conf/runtime-config.properties. Nadat u een dergelijke appliance hebt geüpgraded, kan de service niet starten.

Dit probleem oplossen:

 1. Meld u aan op de virtual appliance.
 2. Voeg de volgende regel toe aan het bestand /usr/local/horizon/conf/runtime-config.properties:

  cache.service.type = ehcache

 3. Start de service opnieuw op.

  service horizon-workspace restart

Citrix-integratie

Voor Citrix-integratie in VMware Identity Manager 3.3 moeten alle externe connectoren versie 2018.8.1.0 (de connectorversie in versie 3.3) of hoger hebben.

U moet ook Integration Broker 3.3 gebruiken. Er is geen upgrade beschikbaar voor Integration Broker. Verwijder eerst de oude versie en installeer vervolgens de nieuwe versie.

Wijzigingen in eerdere releases

Zie Upgraden naar VMware Identity Manager 3.2.0.1 (Linux) voor wijzigingen in vroegere versies.