Wanneer gebruikers een nieuw Windows 10-apparaat van Dell® ontvangen met de out-of-box (OOBE) provisioning ingeschakeld in de Workspace ONE UEM Windows 10 Provisioning Service, kan de Workspace ONE-app zo worden geconfigureerd dat zij automatisch opent en applicaties aan het toestel levert.

Om deze OOBE te leveren in de Workspace ONE-app, moet u de Verificatiemethode met extern toegangstoken inschakelen als onderdeel van de Workspace ONE UEM-integratie. De verificatiemethode is vervolgens ingeschakeld in de ingebouwde identiteitsprovider en u maakt een toegangsbeleidsregel om de verificatiemethode Extern toegangstoken te gebruiken.

De Workspace ONE OOBE voert de Workspace ONE-applicatie uit zonder dat gebruikers hun aanmeldgegevens een tweede keer hoeven in te voeren. Als deze verificatiemethode niet is ingeschakeld, moeten gebruikers zich aanmelden bij Workspace ONE naast het aanmelden bij het apparaat tijdens de inschrijvingsprocedure van Windows.