U kunt x509-certificaatverificatie configureren om toe te staan dat clients worden geverifieerd met certificaten op hun desktop en mobiele apparaten. Zie Een certificaat of smartcardadapter configureren voor gebruik met VMware Identity Manager.

Voorwaarden

 • Haal het basiscertificaat en de tussencertificaten op van de certificatieautoriteit die de certificaten die door uw gebruikers worden voorgesteld, heeft ondertekend.

 • (Optioneel) Lijst met object-id (OID) van geldige certificaatbeleidsregels voor certificaatverificatie.

 • Voor intrekkingscontrole, de bestandslocatie van de CRL en de URL van de OCSP-server.

 • (Optioneel) Bestandslocatie van handtekeningcertificaat van OCSP-antwoord.

 • Inhoud van instemmingsformulier wanneer een instemmingsformulier vóór verificatie wordt weergegeven.

Procedure

 1. Selecteer Installatie op het tabblad Identiteits- en toegangsbeheer van de VMware Identity Manager-console.
 2. Selecteer op de pagina Connectors de koppeling Werker voor de connector die wordt geconfigureerd.
 3. Klik op Verificatieadapters en klik vervolgens op Certificaatverificatieadapter.
 4. Configureer de pagina Verificatieadapter voor de certificaatservice.
  Opmerking:

  Een sterretje geeft aan dat dit veld moet worden ingevuld. De overige velden zijn optioneel.

  Optie

  Beschrijving

  *Naam

  Een naam is vereist. De standaardnaam is Certificaatverificatieadapter. U kunt deze naam wijzigen.

  Certificaatadapter inschakelen

  Schakel het selectievakje in om certificaatverificatie in te schakelen.

  *Basis- en tussen-CA-certificaten

  Selecteer de certificaatbestanden die moeten worden geüpload. U kunt meerdere basis-CA-certificaten en tussen-CA-certificaten die gecodeerd zijn als DER of PEM, selecteren.

  Geüploade CA-certificaten

  De geüploade certificaatbestanden worden weergegeven in de sectie Geüploade CA-certificaten van het formulier.

  Zoekvolgorde voor identificatie

  Selecteer de zoekvolgorde om te zoeken naar de gebruikers-id in het certificaat.

  • upn. De waarde UserPrincipalName van de alternatieve onderwerpnaam

  • email. Het e-mailadres van de alternatieve onderwerpnaam.

  • subject. De UID-waarde van het onderwerp.

  UPN-indeling valideren

  Schakel dit selectievakje in om de indeling van het veld UserPrincipalName te valideren.

  Time-out voor aanvraag

  Voer het aantal seconden in dat moet worden gewacht op een antwoord. Een waarde van nul (0) betekent dat oneindig op het antwoord wordt gewacht.

  Certificaatbeleid geaccepteerd

  Maak een lijst met object-id's die worden geaccepteerd in de certificaatbeleidextensies.

  Voer de object-id's (OID's) in voor het certificaatuitgiftebeleid. Klik op Nog een waarde toevoegen om aanvullende OID's toe te voegen.

  Intrekken certificaat inschakelen

  Schakel het selectievakje in om certificaatintrekkingscontrole in te schakelen. Intrekkingscontrole voorkomt dat gebruikers waarvan de gebruikerscertificaten zijn ingetrokken, verificatie kunnen uitvoeren.

  CRL van certificaten gebruiken

  Schakel het selectievakje in om de certificaatintrekkingslijst (certificate revocation list, CRL) te gebruiken die werd gepubliceerd door de certificatieautoriteit die de certificaten heeft uitgegeven, om de status van een certificaat, ingetrokken of niet-ingetrokken, te valideren.

  CRL-locatie

  Voer het serverbestandspad of het lokale bestandspad in waarvan de CRL moet worden opgehaald.

  Intrekken OCSP inschakelen

  Schakel het selectievakje in om het certificaatvalidatieprotocol (Online Certificate Status Protocol, OCSP) te gebruiken om de intrekkingsstatus van een certificaat op te halen.

  CRL gebruiken bij OCSP-fout

  Als u zowel CRL als OCSP configureert, kunt u dit vakje inschakelen om terug te vallen op CRL als de OCSP-controle niet beschikbaar is.

  OCSP Nonce verzenden

  Schakel dit selectievakje in als u wilt dat de unieke id van de OCSP-aanvraag in het antwoord wordt verzonden.

  OCSP-URL

  Als u OCSP-intrekking inschakelt, voert u het OCSP-serveradres voor intrekkingscontrole in.

  OCSP-URL-bron

  Selecteer de bron die moet worden gebruikt voor de intrekkingscontrole.

  • Alleen configuratie. Voer een controle van certificaatintrekking uit met behulp van de OCSP-URL die is opgegeven in het tekstvak om de hele certificaatketen te valideren.

  • Alleen certificaat (vereist). Voer een controle van certificaatintrekking uit met behulp van de OCSP-URL die bestaat in de AIA-extensie van elk certificaat in de keten. Elk certificaat in de keten moet een OCSP-URL hebben die is gedefinieerd, anders mislukt de controle van certificaatintrekking.

  • Alleen certificaat (optioneel). Voer alleen een controle van certificaatintrekking uit met behulp van de OCSP-URL die in de AIA-extensie van het certificaat bestaat. Controleer de intrekking niet als de OCSP-URL niet in de AIA-extensie van het certificaat bestaat.

  • Certificaat met terugval naar configuratie. Voer een controle van certificaatintrekking uit met behulp van de OCSP-URL die uit de AIA-extensie van elk certificaat in de keten is geëxtraheerd, wanneer de OCSP-URL beschikbaar is. Als de OCSP-URL niet de AIA-extensie heeft, controleert u de intrekking met behulp van de OCSP-URL die in het tekstvak OCSP-URL is geconfigureerd. Het tekstvak OCSP-URL moet worden geconfigureerd met het OCSP-serveradres.

  Ondertekeningscertificaat van OCSP-responder

  Voer het pad in naar het OCSP-certificaat voor de responder, /path/to/file.cer.

  OCSP-ondertekeningscertificaten uploaden

  De geüploade certificaatbestanden worden in deze sectie weergegeven.

  Instemmingsformulier inschakelen vóór verificatie

  Schakel dit selectievakje in om een pagina met een toestemmingsformulier te laten weergeven voordat gebruikers zich bij de Workspace ONE-portal aanmelden met behulp van certificaatverificatie.

  Inhoud van instemmingsformulier

  Typ in dit tekstvak de tekst die in het toestemmingsformulier moet worden weergegeven.

 5. Klik op Opslaan.

Volgende stappen

 • Voeg de certificaatverificatiemethode toe aan het standaardtoegangsbeleid. Zie Verificatiemethoden beheren die op gebruikers worden toegepast.

 • Als Certificaatverificatie is geconfigureerd en de serverappliance wordt ingesteld achter een load balancer, dan zorgt u ervoor dat de VMware Identity Manager Connector is geconfigureerd met SSL-passthrough op de load balancer en dat deze niet is geconfigureerd om SSL op de load balancer te beëindigen. Deze configuratie zorgt ervoor dat de SSL-handshake plaatsvindt tussen de connector en de client om het certificaat door te geven naar de connector.