U kunt rapporten maken om de activiteiten van gebruikers en groepen, en bronverbruik te volgen. U kunt de rapporten weergeven op de pagina Dashboard > Rapporten van de beheerconsole.

U kunt rapporten exporteren in een door komma's gescheiden bestandsindeling (csv).

Tabel 1. Rapporttypen

Rapport

Beschrijving

Recente activiteit

Recente activiteit is een rapport over de acties die gebruikers de afgelopen dag, de afgelopen week, de afgelopen maand of de afgelopen 12 weken via hun Workspace ONE-portal hebben uitgevoerd. Dit zijn activiteiten met gebruikersinformatie zoals hoeveel unieke gebruikersaanmeldingen of hoeveel algemene aanmeldingen en broninformatie zoals het aantal gestarte bronnen of de toegevoegde bronrechten. U kunt op Gebeurtenissen weergeven klikken om de datum, tijd en gebruikersdetails voor de activiteit te zien.

Bronverbruik

Bronverbruik is een rapport van alle bronnen in de catalogus, met details voor elke bron over het aantal gebruikers, het aantal keren dat de bron is gestart en licenties. U kunt selecteren om de activiteiten van de afgelopen dag, de afgelopen week, de afgelopen maand of de afgelopen 12 weken weer te geven.

Bronrechten

Bronrechten is een rapport waarin per bron het aantal gebruikers met rechten voor die bron, het aantal keren dat de bron is gestart en het aantal gebruikte licenties wordt weergegeven.

Bronactiviteit

U kunt het rapport Bronactiviteit voor alle gebruikers of een specifieke groep gebruikers maken. Bij de informatie over bronactiviteit vindt u de gebruikersnaam, de bron waarvoor de gebruiker rechten heeft en de datum waarop de bron voor het laatst is geopend, en informatie over het type apparaat dat de gebruiker heeft gebruikt voor toegang tot de bron.

Groepslidmaatschap

Groepslidmaatschap is een lijst met leden van een groep die u opgeeft.

Rollidmaatschap

Roltoewijzing geeft een lijst met de gebruikers die ofwel beheerders met alleen API-rechten zijn, of beheerders en hun e-mailadressen.

Gebruikers

In het rapport Gebruikers staan alle gebruikers en gegevens over elke gebruiker, zoals het e-mailadres, de rol en groepsaffiliaties van de gebruiker.

Apparaatgebruik

In het rapport Apparaatgebruik wordt het apparaatgebruik voor alle gebruikers of een specifieke groep gebruikers weergegeven. De apparaatinformatie wordt per afzonderlijke gebruiker vermeld en bevat de gebruikersnaam, de apparaatnaam, informatie over het besturingssysteem en de datum waarop het apparaat voor het laatst is gebruikt.

Auditgebeurtenissen

In het rapport Auditgebeurtenissen staan de gebeurtenissen met betrekking tot een gebruiker die u opgeeft, zoals gebruikersaanmeldingen van de afgelopen 30 dagen en mislukte aanmeldingspogingen. U kunt ook details over de auditgebeurtenis weergeven. Deze functie is nuttig bij het oplossen van problemen. Zie Een auditgebeurtenisrapport genereren.