Om Single Sign-On op met AirWatch beheerde Android-apparaten beschikbaar te stellen, configureert u de verificatiemethode Mobiele SSO voor Android in de ingebouwde identiteitsprovider van VMware Identity Manager.

Voorwaarden

 • Haal het basiscertificaat en de tussencertificaten op van de certificatieautoriteit die de certificaten die door uw gebruikers worden voorgesteld, heeft ondertekend.

 • Lijst met object-id (OID) van geldige certificaatbeleidsregels voor certificaatverificatie.

 • Voor intrekkingscontrole, de bestandslocatie van de CRL en de URL van de OCSP-server.

 • (Optioneel) Bestandslocatie van handtekeningcertificaat van OCSP-antwoord.

Procedure

 1. Selecteer Beheren > Verificatiemethoden op het tabblad Identiteits- en toegangsbeheer van de VMware Identity Manager-console.
 2. Als u CertProxyAuthAdapter wilt inschakelen en configureren, klikt u op het potloodpictogram van Mobiele SSO (voor Android-apparaten).

  Optie

  Beschrijving

  Certificaatadapter inschakelen

  Selecteer dit selectievakje om Mobiele SSO voor Android in te schakelen.

  CA-certificaten op basis- en tussenniveau

  Selecteer de certificaatbestanden die moeten worden geüpload. U kunt meerdere basis-CA-certificaten en tussen-CA-certificaten selecteren. De bestandsindeling kan PEM of DER zijn.

  Geüploade CA-certificaten

  De inhoud van het geüploade certificaatbestand wordt hier weergegeven.

  Zoekvolgorde voor gebruikers-ID

  Selecteer de zoekvolgorde om te zoeken naar de gebruikers-id in het certificaat.

  • upn. De waarde UserPrincipalName van de alternatieve onderwerpnaam

  • email. Het e-mailadres van de alternatieve onderwerpnaam.

  • subject. De UID-waarde van het onderwerp.

  UPN-indeling valideren

  Schakel dit selectievakje in om de indeling van het veld UserPrincipalName te valideren.

  Certificaatbeleid geaccepteerd

  Maak een lijst met object-id's die worden geaccepteerd in de certificaatbeleidextensies. Voer het object-id-nummer (object ID number, OID) in voor het certificaatuitgiftebeleid. Klik op Nog een waarde toevoegen om aanvullende OID's toe te voegen.

  Intrekken certificaat inschakelen

  Schakel het selectievakje in om certificaatintrekkingscontrole in te schakelen. Zo wordt voorkomen dat gebruikers waarvan de gebruikerscertificaten zijn ingetrokken, verificatie kunnen uitvoeren.

  CRL van certificaten gebruiken

  Schakel het selectievakje in om de certificaatintrekkingslijst (certificate revocation list, CRL) te gebruiken die is gepubliceerd door de certificatieautoriteit die de certificaten heeft uitgegeven, om de status van een certificaat (ingetrokken of niet-ingetrokken) te valideren.

  CRL-locatie

  Voer het serverbestandspad of het lokale bestandspad in waarvan de CRL moet worden opgehaald.

  Intrekken OCSP inschakelen

  Schakel dit selectievakje in om het certificaatvalidatieprotocol (Online Certificate Status Protocol, OCSP) te gebruiken om de intrekkingsstatus van een certificaat op te halen.

  CRL gebruiken bij OCSP-fout

  Als u zowel CRL als OCSP configureert, kunt u dit vakje inschakelen om terug te vallen op CRL als de OCSP-controle niet beschikbaar is.

  OCSP Nonce verzenden

  Schakel dit selectievakje in als u wilt dat de unieke id van de OCSP-aanvraag in het antwoord wordt verzonden.

  OCSP-URL

  Als u OCSP-intrekking inschakelt, voert u het OCSP-serveradres voor intrekkingscontrole in.

  Bron van OCSP-URL

  Selecteer de bron die moet worden gebruikt voor de intrekkingscontrole.

  • Alleen configuratie. Voer een controle van certificaatintrekking uit met behulp van de OCSP-URL die is opgegeven in het tekstvak om de hele certificaatketen te valideren.

  • Alleen certificaat (vereist). Voer een controle van certificaatintrekking uit met behulp van de OCSP-URL die bestaat in de AIA-extensie van elk certificaat in de keten. Elk certificaat in de keten moet een OCSP-URL hebben die is gedefinieerd, anders mislukt de controle van certificaatintrekking.

  • Alleen certificaat (optioneel). Voer alleen een controle van certificaatintrekking uit met behulp van de OCSP-URL die in de AIA-extensie van het certificaat bestaat. Controleer de intrekking niet als de OCSP-URL niet in de AIA-extensie van het certificaat bestaat.

  • Certificaat met terugval naar configuratie. Voer een controle van certificaatintrekking uit met behulp van de OCSP-URL die uit de AIA-extensie van elk certificaat in de keten is geëxtraheerd, wanneer de OCSP-URL beschikbaar is. Als de OCSP-URL niet de AIA-extensie heeft, controleert u de intrekking met behulp van de OCSP-URL die in het tekstvak OCSP-URL is geconfigureerd. Het tekstvak OCSP-URL moet worden geconfigureerd met het OCSP-serveradres.

  Ondertekeningscertificaat van OCSP-responder

  Voer het pad in naar het OCSP-certificaat voor de responder. Voer het in als /path/to/file.cer

  OCSP-ondertekeningscertificaten geüpload

  De geüploade certificaatbestanden worden in deze sectie weergegeven.

  Koppeling annuleren inschakelen

  Als de verificatie te lang duurt en deze link is ingeschakeld, kunnen gebruikers op Annuleren klikken om de verificatiepoging te stoppen en het aanmelden te annuleren.

  Bericht annuleren

  Maak een aangepast bericht dat wordt weergegeven wanneer de verificatie te lang duurt. Wanneer u geen aangepast bericht maakt, is het standaardbericht Attempting to authenticate your credentials.

 3. Klik op Opslaan.
 4. Selecteer Beheren > Identiteitsproviders en klik op Identiteitsprovider toevoegen.
 5. Selecteer Ingebouwde IDP maken of selecteer een bestaande ingebouwde identiteitsprovider.

  Optie

  Beschrijving

  Naam van identiteitsprovider

  Voer de naam in van deze ingebouwde identiteitsproviderinstantie.

  Gebruikers

  De geconfigureerde directory's worden weergegeven. Selecteer de gebruikersdirectory om te verifiëren.

  Netwerk

  De bestaande netwerkbereiken die zijn geconfigureerd in de service worden weergegeven. Het netwerkbereik dat u in de beleidsregel voor Mobiele SSO voor Android gebruikt, mag alleen de IP-adressen bevatten die worden gebruikt voor het ontvangen van aanvragen van de VMware Tunnel-proxyserver.

  Verificatiemethoden

  Selecteer Mobiele SSO (voor Android).

  KDC-certificaat exporteren

  N.v.t.

 6. Klik op Toevoegen op de pagina van de ingebouwde identiteitsprovider.

Volgende stappen

Configureer de standaard toegangsbeleidregel voor de Mobiele SSO voor Android.