Wanneer u een categorie hebt aangemaakt, kunt u die categorie toepassen op een willekeurige bron in de catalogus. U kunt meerdere categorieën toepassen op dezelfde bron.

Voorwaarden

Een categorie aanmaken

Procedure

  1. In de VMware Identity Manager-console klikt u op het tabblad Catalogus.
  2. Selecteer de selectievakjes van alle applicaties waarop de categorie moet worden toegepast.
  3. Klik op Categorieën en selecteer de naam van de categorie die moet worden toegepast.

    De categorie wordt toegepast op de geselecteerde applicaties.