Wanneer gebruikers een verificatiemethode met gebruikersnaam en wachtwoord gebruiken, kunt u de optie voor unieke ID inschakelen om aanmeldpagina's voor ID-gebaseerde aanmelding weer te geven. Gebruikers worden gevraagd om hun unieke ID in te voeren en worden vervolgens gevraagd om de betreffende verificatie uit te voeren op basis van de geconfigureerde toegangsbeleidsregels.

De verificatiemethoden die aanmelding op basis van unieke ID ondersteunen zijn de wachtwoordverificatiemethoden, RSA SecurID en RADIUS.

Voorwaarden

 • Selecteer het gebruikerskenmerk voor de unieke ID voor gebruik op de pagina Identiteits- en toegangsbeheer > Gebruikerskenmerken. Zorg ervoor dat het kenmerk alleen wordt gebruikt om unieke objecten te identificeren.

 • Zorg ervoor dat de geselecteerde kenmerken worden gesynchroniseerd met de directory.

 • Verifieer of de standaardtoegangsbeleidsregels voor de gebruikersdomeinen overeenkomen met het verificatietype dat moet worden gebruikt wanneer aanmelding op basis van unieke ID beschikbaar is.

Procedure

 1. Selecteer Voorkeuren op het tabblad Identiteits- en toegangsbeheer van de VMware Identity Manager-console.
 2. Als u de aanmelding op basis van unieke ID's instelt in een omgeving met één domein, schakelt u Systeemdomein tonen op aanmeldingspagina in.

  Het inschakelen van deze functionaliteit is alleen vereist wanneer er slechts één domein in VMware Identity Manager wordt geconfigureerd.

 3. Schakel het selectievakje Inschakelen in als u de aanmeldpagina voor domeinselectie wilt verbergen.
 4. Selecteer de te gebruiken unieke ID uit het vervolgkeuzemenu. De opties zijn userName of email voor tenants van VMware Identity Manager-cloud. De service op locatie omvat ook userPrincipalName en employeeID als unieke identificatie-opties.
 5. Voer in het tekstvak Invoerinstructie voor aanmelding aanpassen de instructie in die u in het tekstvak voor de gebruiker wilt weergeven op het aanmeldingsscherm.

  Als dit tekstvak leeg is, wordt de waarde voor de unieke ID voor aanmelding weergegeven.

 6. Klik op Opslaan.