U kunt de gebruiksvoorwaarden van uw bedrijf voor Workspace ONE schrijven en ervoor zorgen dat eindgebruikers deze gebruiksvoorwaarden accepteren voordat ze Workspace ONE gebruiken.

De gebruiksvoorwaarden worden weergegeven nadat de gebruiker zich heeft aangemeld bij Workspace ONE. Gebruikers moeten de gebruiksvoorwaarden accepteren voordat ze kunnen doorgaan naar hun Workspace ONE-catalogus.

De functie Gebruiksvoorwaarden biedt de volgende configuratieopties.

  • Versies van bestaande gebruiksvoorwaarden maken.

  • Gebruiksvoorwaarden bewerken.

  • Meerdere gebruiksvoorwaarden maken die kunnen worden weergegeven op basis van het apparaattype.

  • Taalspecifieke exemplaren van de gebruiksvoorwaarden maken.

Het gebruiksvoorwaardenbeleid dat u instelt, wordt weergegeven op het tabblad Identiteits- en toegangsbeheer. U kunt het gebruiksvoorwaardenbeleid bewerken om correcties aan te brengen in het bestaande beleid of om een nieuwe versie van het beleid te maken. Als u een nieuwe versie van de gebruiksvoorwaarden toevoegt, worden de bestaande gebruiksvoorwaarden vervangen. Als u een beleid bewerkt, wordt niet automatisch een nieuwe versie van de gebruiksvoorwaarden gemaakt.

U kunt bekijken hoeveel gebruikers de gebruiksvoorwaarden hebben geaccepteerd of geweigerd op de pagina met de gebruiksvoorwaarden. Klik op het aantal acceptaties of weigeringen om een lijst met gebruikers en hun status weer te geven.