Schakel VMware Contacten zoeken in en wijs Active Directory-kenmerken toe die vereist zijn voor het ophalen van informatie over werknemers, inclusief profielfoto's en beheerhiërarchie.

Voorwaarden

Een lijst met de Active Directory-kenmerken die moeten worden gesynchroniseerd om de doorzoekbare gebruikersprofielen en organisatiehiërarchie te maken. De kenmerken die vereist zijn voor toewijzing, zijn title, managerDN en distinguishedName.

De kenmerken die kunnen worden toegewezen, worden weergegeven in de tabel met kenmerken voor Contacten zoeken. Om de afbeelding van de gebruiker te synchroniseren naar de directory, moet het Active Directory-kenmerk thumbnailPhoto vooraf worden ingevuld met de miniatuurweergave van de gebruiker.

Kenmerken die kunnen worden geconfigureerd voor Contacten zoeken

userName

lastName

firstName

email

address

alternatePhoneNumber

businessUnit

costCenter

country

locality

managerDN

mobile

phone

physicalDeliveryOfficeName

postalCode

region

telephoneNumber

titel

userPrincipalName

distinguishedName

socialcast

slack

linkedInProfileUrl

imageURL

Belangrijk:

Klanten die Contacten zoeken tijdens de bètafase hebben gebruikt, vóór de release van VMware Identity Manager 3.1, moeten het kenmerk Contacten zoeken opnieuw inschakelen om de OAuth2-sjabloon voor Contacten zoeken te genereren. U kunt de standaardwaarden voor time-to-live voor toegang in de sjabloon instellen.

Procedure

 1. Selecteer op het tabblad Catalogus in de beheerconsole Instellingen > Contacten zoeken.
 2. Selecteer Contacten zoeken inschakelen en klik op Volgende.
 3. Selecteer op de geopende pagina de directory die u wilt configureren voor Contacten zoeken.
 4. Bekijk de lijst met kenmerken en selecteer kenmerken om aan te geven welke kenmerken u wilt toewijzen aan de Active Directory-kenmerken en klik op Volgende.

  Selecteer het kenmerk imageURL om de fotoprofielen van het kenmerk thumbnailPhoto in Active Directory te synchroniseren.

 5. Wijs de vermelde kenmerknamen toe aan de Active Directory-kenmerken.
 6. Als de VMware Identity Manager-service nog niet is geconfigureerd voor synchronisatie van alle gebruikers, geeft u de DN op om alle gebruikers te synchroniseren. Bijvoorbeeld: voer CN=Users,DC=example,DC=com in.

  Synchroniseer alle gebruikers in uw organisatie naar de directory voor een goede werking van de applicatie Contacten zoeken.

  Het directorysynchronisatieprofiel dat u hebt geconfigureerd, wordt toegevoegd aan de synchronisatielijst Directory > Synchronisatie-instellingen > Gebruikers.

 7. Klik op Opslaan en synchroniseren.

  De Active Directory-kenmerken worden naar de directory gesynchroniseerd.

Volgende stappen

Als u de time-to-live voor toegang, de time-to-live voor het vernieuwingstoken en de time-to-live voor het niet-actieve token wilt wijzigen, gaat u naar de pagina Catalogus > Instellingen > Externe toegang tot app > Sjablonen. Bewerk PeopleSearchOAuth2Template. Zie Clients voor toegang tot externe applicaties maken.

Voeg VMware Contacten zoeken als openbare applicatie toe aan de AirWatch-console. Zie de beheerdershandleiding voor VMware op de website AirWatch Resources.