Nadat u een VMware Identity Manager-server hebt geüpgraded, moet u AlwaysON-beschikbaarheidsgroepen opnieuw inschakelen.

Procedure

  1. Maak verbinding met de database-instantie voor VMware Identity Manager (<saasdb>) in de Microsoft SQL Server Management Studio-sessies als beheerder met rechten van een systeembeheerder.
  2. Voer de volgende opdracht in als u beschikbaarheidsgroepen opnieuw wilt inschakelen.
    USE master;
    ALTER AVAILABILITY GROUP <groupname> ADD DATABASE <saasdb>;
  3. Voer de volgende opdracht uit om alle secundaire knooppunten opnieuw te synchroniseren.
    ALTER DATABASE <saasdb> SET HADR AVAILABILITY GROUP = <groupname>;