Als u een nieuwe directory toevoegt aan de VMware Identity Manager-service nadat u al een cluster hebt geïmplementeerd voor hoge beschikbaarheid, en u wilt de nieuwe directory onderdeel maken van de configuratie voor hoge beschikbaarheid, moet u de directory toevoegen aan alle instanties in uw cluster.

In een implementatie op locatie doet u dit door het connectoronderdeel van elk van de service-instanties aan de nieuwe directory toe te voegen. In een SaaS-implementatie doet u dit door alle connectorinstanties aan de nieuwe directory toe te voegen.

Procedure

 1. Meld u aan bij de VMware Identity Manager-console.
 2. Selecteer het tabblad Identiteits- en toegangsbeheer en selecteer vervolgens het tabblad Identiteitsproviders.
 3. Op de pagina Identiteitsproviders zoekt u de identiteitsprovider voor de nieuwe directory en klikt u op de naam van de identiteitsprovider.
 4. In het veld IdP-hostnaam voert u de FQDN van de load balancer in als deze nog niet is ingesteld op de juiste FQDN van de load balancer.
  Opmerking: Deze stap is alleen vereist wanneer u een load balancer gebruikt. In een SaaS-implementatie is het gebruik van een load balancer vóór connectoren in de verbindingsmodus alleen uitgaand geen vereiste. Als u echter een load balancer hebt ingesteld voor bepaalde scenario's zoals Kerberos-verificatie, voert u de FQDN van de load balancer hier in.
 5. In het veld Connector(en) selecteert u de toe te voegen connector.
 6. Voer het wachtwoord in en klik op Opslaan.
 7. Op de pagina Identiteitsproviders klikt u opnieuw op de naam van de identiteitsprovider en controleert u of het veld IdP-hostnaam de FQDN van de load balancer bevat. Als de naam onjuist is, voert u de FQDN van de load balancer in en klikt u op Opslaan.
 8. Herhaal de vorige stappen om alle connectoren toe te voegen die in het veld Connector(en) staan vermeld.
  Opmerking: Nadat u elke connector hebt toegevoegd, controleert u de IdP-hostnaam en past u deze, indien nodig, aan zoals beschreven in stap 7.
  De directory is nu gekoppeld aan alle connectoren in uw implementatie.