Wanneer u VMware Identity Manager met een externe firewall configureert, voegt u de IP-adresbereiken of URL's voor de volgende VMware Identity Manager-services aan een witte lijst toe om toegang tot die service te verlenen.

Gebruik de opdracht nslookup of een ander hulpprogramma voor opdrachtregels om een query op het domeinnaamsysteem uit te voeren en de IP-adressen te verkrijgen die u aan de witte lijst van uw externe firewall kunt toevoegen.

Service Domeinnaamsysteem Beschrijving
VMware Identity Manager-catalogus catalog.vmwareidentity.com Voeg de URL's uit de lijst toe aan de witte lijst om ervoor te zorgen dat de inhoud van de catalogus toegankelijk is.

Deze inhoud wordt ook geleverd via AWS CloudFront CDN, dat een eigen lijst met openbare IP-adressen onderhoudt. Zie http://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/LocationsOfEdgeServers.html.

VMware Verify vmware.authy.com

api.authy.com

Als VMware Verify als verificatiemethode is geconfigureerd, voegt u de URL's uit deze lijsten toe aan de witte lijst.
Hybride KDC kdc.op.<vmwareidentity.xxx> Wanneer hybride KDC is geconfigureerd voor uw gebruik van VMware Identity Manager op locatie, selecteert u een van de volgende domeinen om de URL's op te zoeken.
  • vmwareidentity.ca
  • vmwareidentity.com
  • vmwareidentity.eu
  • vmwareidentity.co.uk
  • vmwareidentity.de
  • vmwareidentity.com.au
  • vmwareidentity.asia
Updates van VMware Identity Manager vapp-updates.vmware.com Als u updates van VMware Identity Manager wilt ontvangen en patches van de VMware Update Manager wilt downloaden, voegt u de URL's uit de lijst toe aan de witte lijst.