Het Customer Experience Improvement Program ('CEIP') van VMware verstrekt VMware informatie op basis waarvan VMware zijn producten en services kan verbeteren, problemen kan oplossen en u kan adviseren hoe u producten het beste kunt implementeren en gebruiken. Als onderdeel van het CEIP verzamelt VMware regelmatig technische informatie over het gebruik van de producten en services van VMware door uw organisatie gerelateerd aan de VMware-licentiesleutel(s) van uw organisatie. Hierbij worden geen individuele persoonsgegevens geïdentificeerd.

Als u niet wilt deelnemen aan het VMware CEIP voor dit product, schakelt u het selectievakje uit wanneer u VMware Identity Managerinstalleert.

U kunt het CEIP op elk gewenst moment na de installatie verlaten en ook altijd opnieuw deelnemen aan het programma.

Opmerking: Als uw netwerk is geconfigureerd voor toegang tot internet via HTTP-proxy, om de gegevens die via het CEIP worden verzameld naar VMware te verzenden, moet u de proxyinstellingen in VMware Identity Manager aanpassen.