Het tabblad Passthrough-certificaat wordt alleen gebruikt als certificaatverificatie is geconfigureerd op de ingesloten connector in een DMZ-implementatiescenario. Het wordt niet gebruikt in andere scenario's. Zie VMware Identity Manager in de DMZ implementeren voor informatie.