Wanneer het saas-schema wordt gebruikt voor het maken van de Microsoft SQL-database voor de VMware Identity Manager-service, wordt lidmaatschap van de databaserol toegekend aan de rol db_owner. Leden van de vaste databaserol db_owner kunnen alle configuraties en onderhoudsactiviteiten in de database uitvoeren.

Nadat de database is ingesteld en geconfigureerd in de VMware Identity Manager-service, kunt u toegang tot db_owner intrekken en db_datareader en db_datawriter toevoegen als de databaserollen. Leden van de rol db_datareader kunnen alle gegevens van alle gebruikerstabellen lezen. Leden van de rol db_datawriter kunnen gegevens in alle gebruikerstabellen toevoegen, verwijderen of wijzigen.

Opmerking: Als u toegang tot db_owner intrekt, moet u ervoor zorgen dat de rol db_owner opnieuw wordt toegekend voordat u een upgrade naar een nieuwe versie van VMware Identity Manager start.

Voorwaarden

Gebruikersrol voor de Microsoft SQL Server Management Studio als systeembeheerder of als een gebruikersaccount met rechten van een systeembeheerder.

Procedure

 1. Maak verbinding met de database-instantie <saasdb> voor VMware Identity Manager in de Microsoft SQL Server Management Studio-sessie als beheerder met rechten van een systeembeheerder.
 2. Voor het intrekken van de rol db_owner in de database, voert u de volgende opdracht in
  Verificatiemodus Opdracht
  Windows-verificatie (domein\gebruiker)
  ALTER ROLE db_owner DROP MEMBER <domain\username>;
  SQL Server-verificatie (lokale gebruiker)
  ALTER ROLE db_owner DROP MEMBER <loginusername>;
 3. Rollidmaatschap db_datawriter en db_datareader toevoegen aan de database.
  Verificatiemodus Opdracht
  Windows-verificatie (domein\gebruiker)
  ALTER ROLE db_datawriter ADD MEMBER <domain\username>;
  GO
  
  ALTER ROLE db_datareader ADD MEMBER <domain\username>;
  GO
  SQL Server-verificatie (lokale gebruiker)
  ALTER ROLE db_datawriter ADD MEMBER <loginusername>;
  GO
  ALTER ROLE db_datareader ADD MEMBER <loginusername>;
  GO