Wanneer u een herstelplan in Site Recovery Manager maakt, moet u aan elke virtual machine in de VMware Identity Manager-implementatie de juiste prioriteit toewijzen.

Voer deze specifieke configuratie uit wanneer u een herstelplan in Site Recovery Manager maakt. De volgende instructies zijn voor versie 8.2, maar kunnen ook van toepassing zijn op andere versies. Zie Beheer voor Site Recovery Manager.

In het volgende voorbeeld ziet u hoe u prioriteiten aan virtual machines toewijst in een VMware Identity Manager-clusterimplementatie.

Onderdeel Prioriteitsinstelling
Externe database 1
Alle serviceknooppunten 2
Alle connectorknooppunten 3

Procedure

  1. Klik in de vSphere Client of de vSphere Web Client op Site recovery > Open Site Recovery.
  2. Selecteer op het tabblad Home voor Site Recovery een sitepaar en klik op View Details.
  3. Klik op de tab Recovery Plans, klik op een herstelplan en klik op Virtual machines.
  4. Klik met de rechtermuisknop op een virtual machine en klik op Priority Group.
  5. Selecteer een nieuwe prioriteit voor de virtual machine.
    De hoogste prioriteit is 1. De laagste prioriteit is 5.
  6. Klik op Ja om de wijziging van de prioriteit te bevestigen.