Kloon de virtual appliance van VMware Identity Manager om meerdere virtual appliances van hetzelfde type te maken om verkeer te verdelen en mogelijke onbeschikbaarheid te beperken.

Het gebruik van meerdere virtual appliances van de VMware Identity Manager verbetert de beschikbaarheid, verzoeken van de load balancer aan de service, en vermindert de reactietijden naar de eindgebruiker.

Voorwaarden

 • De virtual appliance van VMware Identity Manager moet achter een load balancer worden geconfigureerd. Zorg ervoor dat de poort van de load-balancer 443 is. Gebruik niet 8443, omdat dit poortnummer de beheerderspoort is en uniek is voor elke virtual appliance.
 • Een externe database wordt geconfigureerd zoals beschreven in De database van VMware Identity Manager Service maken.
 • Zorg ervoor dat u de directory-configuratie in VMware Identity Manager voltooit.
 • Meld u aan op de console van de virtual appliance als rootgebruiker en verwijder het bestand /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules, als dat bestaat. Als u dit bestand niet verwijdert vóór het klonen, wordt de netwerkvoorziening niet correct geconfigureerd op de gekloonde virtual appliance.

Procedure

 1. Meld u aan op de vSphere Client of vSphere Web Client en navigeer naar de virtual appliance van de VMware Identity Manager.
 2. Klik met de rechtermuisknop op de virtual appliance en selecteer Klonen.
 3. Voer de naam in voor de gekloonde virtual appliance en klik op Volgende.
  De naam moet uniek zijn binnen de VM-map.
 4. Selecteer de host of cluster waarop de gekloonde virtual appliance wordt uitgevoerd en klik op Volgende.
 5. Selecteer de brongroep waarin de gekloonde virtual appliance wordt uitgevoerd en klik op Volgende.
 6. Voor het virtuele schijfformaat selecteert u Zelfde formaat als bron.
 7. Selecteer de data-opslaglocatie waar u de bestanden van de virtual appliance wilt opslaan en klik op Volgende.
 8. Selecteer Niet aanpassen als de optie gastbesturingssysteem.
 9. Herzie de opties en klik op Voltooien.

resultaten

De gekloonde virtual appliance is geïmplementeerd. U kunt de virtual appliance niet gebruiken of bewerken totdat het klonen is voltooid.

Volgende stappen

Wijs een IP-adres toe aan de gekloonde virtual appliance voordat u deze inschakelt en toevoegt aan de load balancer.