Gebeurtenissen van de service op applicatiesniveau kunnen worden geëxporteerd naar een externe Syslog-server. Gebeurtenissen van besturingssystemen worden niet geëxporteerd.

Aangezien de meeste bedrijven niet over onbeperkte schijfruimte beschikken, slaat de VMware Identity Manager niet de volledige logboekgeschiedenis op. Als u meer geschiedenis wilt opslaan of als u een centrale locatie voor uw logboekgeschiedenis wilt maken, kunt u een externe Syslog-server instellen.

Als u tijdens de eerste configuratie geen Syslog-server opgeeft, kunt u deze later configureren via de pagina Appliance-instellingen > VA-configuratie > Configuratie beheren > Syslog configureren.

Voorwaarden

  • Stel een externe Syslog-server in. U kunt een van de beschikbare standaardsyslogservers gebruiken. Verschillende Syslog-servers beschikken over geavanceerde zoekmogelijkheden.
  • Zorg ervoor dat VMware Identity Manager de syslog-server op poort 514 (UDP) kan bereiken.

Procedure

  1. Meld u aan bij de VMware Identity Manager-console.
  2. Klik op het tabblad Appliance-instellingen en selecteer vervolgens Configuratie beheren.
  3. Selecteer Systeemlogboek configureren in het linkerdeelvenster.
  4. Klik op Inschakelen.
  5. Geef het IP-adres of de FQDN van de systeemlogboekserver op waarop u de logboeken wilt opslaan.
  6. Klik op Opslaan.

resultaten

Er wordt een kopie van uw logboeken naar de Syslog-server verzonden.