Wanneer de virtual appliance van de VMware Identity Manager achter een load balancer is geconfigureerd, moet u SSL-vertrouwen tot stand brengen tussen de load balancer en VMware Identity Manager. Het basiscertificaat van VMware Identity Manager moet naar de load-balancer worden gekopieerd.

Het rootcertificaat voor VMware Identity Manager kan worden gedownload vanaf de pagina Appliance-instellingen > Configuratie beheren > SSL-certificaten installeren > Servercertificaat in de VMware Identity Manager-beheerconsole.

Als de FQDN van VMware Identity Manager naar een load-balancer wijst, kan het SSL-certificaat uitsluitend worden toegepast op de load-balancer.

Aangezien de load balancer met de virtual appliance van de VMware Identity Manager communiceert, moet u het root-CA-certificaat van VMware Identity Manager kopiëren naar de load balancer als een vertrouwd rootcertificaat.

Procedure

  1. Selecteer in de VMware Identity Manager-console het tabblad Appliance-instellingen en klik achtereenvolgens op VA-configuratie > Configuratie beheren.
  2. In het geopende dialoogvenster voert u het wachtwoord van de admingebruiker in.
  3. Selecteer SSL-certificaten installeren > Servercertificaat.
  4. Klik op de koppeling Automatisch ondertekende root-CA-certificaten van appliance.

    Certificaat downloaden

    Het certificaat wordt weergegeven.
  5. Kopieer alles tussen en inclusief de regels -----BEGIN CERTIFICATE----- en -----END CERTIFICATE----- en plak het basiscertificaat op de juiste locatie op elk van uw load-balancers. Raadpleeg de documenten die worden verstrekt door de verkoper van uw load-balancer.

Volgende stappen

Kopieer en plak het rootcertificaat van de load balancer naar de VMware Identity Manager-appliance.