Wanneer u de database maakt, is de standaardinstelling voor automatische groei 1 MB voor gegevensbestanden. De instelling voor automatische groei van de VMware Identity Manager-database moet naar 128 MB worden verhoogd.

Als u de instelling voor automatische groei van het vIDM-databasebestand wilt weergeven, navigeert u naar Database-eigenschappen > Bestanden. De instelling wordt in de kolom Automatische groei/Maximale grootte weergegeven.

Procedure

 1. Meld u bij de Microsoft SQL Server Management Studio-sessie aan als systeembeheerder of met een gebruikersaccount met systeembeheerdersrechten.
 2. Klik in de werkbalk op Nieuwe query.
 3. Voer de volgende opdracht uit om de instelling voor automatische groei te wijzigen.
  ALTER DATABASE <saasdb>
  
      MODIFY FILE ( NAME = N'<saasdb>', FILEGROWTH = 128MB )
  
  GO

resultaten

De instelling voor automatische groei is gewijzigd in 128 MB.