Als een knooppunt in een VMware Identity Manager-cluster niet correct werkt en u het niet kunt herstellen, kunt u het verwijderen uit de cluster met de opdracht Knooppunt verwijderen. De opdracht verwijdert de knooppuntvermeldingen uit de VMware Identity Manager-database.

U kunt de status van de knooppunten in uw cluster controleren in het Dashboard voor systeemdiagnose. Het bericht Het huidige knooppunt heeft een ongeldige status geeft aan dat het knooppunt niet correct werkt.

Belangrijk:

Maak spaarzaam gebruik van de opdracht Knooppunt verwijderen. Gebruik deze alleen als een knooppunt een onherstelbare status heeft en volledig moet worden verwijderd uit de VMware Identity Manager-implementatie.

Opmerking:

U kunt de opdracht Knooppunt verwijderen niet gebruiken om het laatste knooppunt in een cluster te verwijderen.