U kunt de implementatiecontrolelijst gebruiken om de benodigde informatie te verzamelen om de virtual appliance van VMware Identity Manager te installeren.

Directory-informatie

VMware Identity Manager ondersteunt de integratie met omgevingen van Active Directory of LDAP-directory.

Tabel 1. Controlelijst van domeincontroller van Active Directory

Informatie om te verzamelen

Vermeld de informatie

Servernaam van Active Directory

Domeinnaam van Active Directory

Basis-DN

Voor Active Directory over LDAP: de Bind-DN-gebruikersnaam en het wachtwoord

Voor Active Directory met geïntegreerde Windows-verificatie: de gebruikersnaam en het wachtwoord van het account dat rechten heeft om computers aan het domein toe te voegen.

Tabel 2. Informatiecontrolelijst van LDAP-directoryserver

Informatie om te verzamelen

Vermeld de informatie

Naam of IP-adres van LDAP-directoryserver

Poortnummer van LDAP-directoryserver

Basis-DN

Bind-DN-gebruikersnaam en wachtwoord

LDAP-zoekfilters voor groepsobjecten, objecten van bindingsgebruikers en gebruikersobjecten

LDAP-kenmerknamen voor lidmaatschap, object-UUID en kenmerkende naam (DN)

SSL-certificaten

U kunt een SSL-certificaat toevoegen nadat u de VMware Identity Manager-service hebt geïmplementeerd.

Tabel 3. Informatiecontrolelijst SSL-certificaat

Informatie om te verzamelen

Vermeld de informatie

SSL-certificaat

Privésleutel

Licentiecode

Tabel 4. Informatiecontrolelijst van licentiecode van VMware Identity Manager

Informatie om te verzamelen

Vermeld de informatie

Licentiecode

Opmerking:

De informatie van de licentiecode wordt ingevoerd in de VMware Identity Manager-console op de pagina Appliance-instellingen > Licentie nadat de installatie is voltooid.

Externe database

Tabel 5. Informatiecontrolelijst van externe database

Informatie om te verzamelen

Vermeld de informatie

Hostnaam van database

Poort

Gebruikersnaam

Wachtwoord