Wanneer de VMware Identity Manager-service is geïnstalleerd, wordt een standaard SSL-servercertificaat gegenereerd. U kunt dit automatisch ondertekende certificaat gebruiken voor testdoeleinden. VMware raadt u echter sterk aan om voor uw productieomgeving SSL-certificaten te gebruiken die zijn ondertekend door een openbare certificaatautoriteit (CA).

Opmerking:

Als een load balancer vóór VMware Identity Manager de SSL beëindigt, wordt het SSL-certificaat toegepast op de load balancer.

Voorwaarden

 • Genereer een aanvraag voor certificaatondertekening (CSR) om een geldig, ondertekend SSL-certificaat van een certificaatautoriteit te verkrijgen. Het certificaat moet de indeling PEM hebben.

 • Voor het onderdeel Algemene naam van de onderwerp-DN gebruikt u de volledig gekwalificeerde domeinnaam die gebruikers gebruiken om toegang te krijgen tot VMware Identity ManagerService. Als de VMware Identity Manager-appliance zich achter een load balancer bevindt, is dit de servernaam van de load balancer.

 • Als SSL niet wordt beëindigd op de load balancer, moet het SSL-certificaat dat wordt gebruikt door de service, alternatieve onderwerpnamen (SAN's) voor elk van de volledig gekwalificeerde domeinnamen in het VMware Identity Manager-cluster opnemen zodat knooppunten binnen het cluster aanvragen bij elkaar kunnen indienen. Ook een SAN voor de FQDN-hostnaam die gebruikers gebruiken voor toegang tot VMware Identity Manager Service, naast het gebruik als algemene naam omdat sommige browsers dit vereisen.

Procedure

 1. Klik in de VMware Identity Manager-console op de tab Appliance-instellingen.
 2. Klik op Configuratie beheren en voer het wachtwoord van de admingebruiker in.
 3. Selecteer SSL-certificaten installeren > Servercertificaat.
 4. Selecteer Aangepast certificaat in het veld SSL-certificaat.
 5. Plak het server-, tussen- en rootcertificaat in het tekstvak SSL-certificaatketen, in die volgorde.

  U moet de hele certificaatketen in de juiste volgorde opnemen. Kopieer voor elk certificaat de volledige inhoud vanaf de regel -----BEGIN CERTIFICATE----- tot en met -----END CERTIFICATE----.

 6. Plak de persoonlijke sleutel in het tekstvak Persoonlijke sleutel. Kopieer alle inhoud vanaf ----BEGIN RSA PRIVATE KEY tot en met ---END RSA PRIVATE KEY.
 7. Klik op Toevoegen.

Voorbeelden van certificaten

Voorbeeld van certificaatketen

-----BEGIN CERTIFICATE-----

jlQvt9WdR9Vpg3WQT5+C3HU17bUOwvhp/r0+

...

W53+O05j5xsxzDJfWr1lqBlFF/OkIYCPcyK1

-----END CERTIFICATE-----

-----BEGIN CERTIFICATE-----

WdR9Vpg3WQT5+C3HU17bUOwvhp/rjlQvt90+

...

O05j5xsxzDJfWr1lqBlFF/OkIYCPW53+cyK1

-----END CERTIFICATE-----

-----BEGIN CERTIFICATE-----

dR9Vpg3WQTjlQvt9W5+C3HU17bUOwvhp/r0+

...

5j5xsxzDJfWr1lqW53+O0BlFF/OkIYCPcyK1

-----END CERTIFICATE-----

Voorbeeld van privésleutel

-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----

jlQvtg3WQT5+C3HU17bU9WdR9VpOwvhp/r0+

...

1lqBlFFW53+O05j5xsxzDJfWr/OkIYCPcyK1

-----END RSA PRIVATE KEY-----