Nadat de eerste configuratie van VMware Identity Manager is voltooid, kunt u naar de VMware Identity Manager-consolepagina's gaan om certificaten te installeren, wachtwoorden te beheren en logboekbestanden te downloaden. U kunt ook de database bijwerken, de Identity Manager FQDN wijzigen en een externe Syslog-server configureren.

De pagina's met configuratie-instellingen zijn beschikbaar op het tabblad Appliance-instellingen in de Identity Manager-console.

Naam van pagina

Beschrijving van instelling

Databaseverbinding

De instelling voor de databaseverbinding, intern of extern, is ingeschakeld. U kunt het type database wijzigen. Wanneer u Externe database selecteert, kunt u de URL van de externe database, de gebruikersnaam en het wachtwoord invoeren. Als u een externe database wilt instellen, raadpleegt u De database van VMware Identity Manager Service maken.

SSL-certificaten installeren

Op de tabbladen van deze pagina kunt u een SSL-certificaat voor VMware Identity Manager installeren, het automatisch ondertekende rootcertificaat van VMware Identity Manager downloaden en vertrouwde rootcertificaten installeren. Bijvoorbeeld: als VMware Identity Manager achter een load balancer is geconfigureerd, kunt u het rootcertificaat van de load balancer installeren.

Opmerking:

Het tabblad Passthrough-certificaat wordt alleen gebruikt als certificaatverificatie is geconfigureerd op de ingesloten connector in een DMZ-implementatiescenario. Zie VMware Identity Manager in de DMZ implementeren voor informatie.

Zie SSL-certificaten gebruiken.

Identity Manager FQDN

U kunt op deze pagina de VMware Identity Manager FQDN bekijken of wijzigen. De VMware Identity Manager FQDN is de URL waarmee gebruikers toegang krijgen tot de service.

Wachtwoord wijzigen

Op deze pagina kunt u het beheerderswachtwoord van de VMware Identity Manager wijzigen.

Proxyconfiguratie (VMware Identity Manager voor Windows)

HTTPS-proxyinstellingen configureren

Locaties van logboekbestanden

U kunt de logboeken in een zip-bestand downloaden. Zie Logboekbestandsgegevens.

Locatie van clusterbestand (VMware Identity Manager voor Windows)

U kunt een versleuteld bestand van de instantie van de VMware Identity Manager-configuratie maken. Dit ENC-bestand kan worden gedownload en gebruikt voor het maken van een cluster van VMware Identity Manager-knooppunten.

U kunt ook de connector-URL wijzigen. Zie De connector-URL aanpassen.