U kunt bepalen of gevoelige informatie, zoals IP-adressen en hostnamen, wordt weergegeven in de uitvoer van de statuscontrole-API's https://<VIDM_FQDN>/SAAS/jersey/manager/api/system/health en https://<VIDM_FQDN>/SAAS/API/1.0/REST/system/health. Deze informatie is niet standaard inbegrepen in de API-uitvoer.

De eigenschap service.health.check.basic in het bestand runtime-config.properties bepaalt deze instelling. Wanneer de eigenschap op waar is ingesteld, wordt alleen basisinformatie weergegeven en zijn gevoelige gegevens verborgen. Het label Onbekend in de uitvoer geeft aan dat de informatie beperkt is. Bijvoorbeeld:

AnalyticsUrl:	"unknown"
ElasticsearchServiceOk:	"true"
EhCacheClusterPeers:	"unknown"
ElasticsearchMasterNode:	"unknown"
ElasticsearchIndicesCount	"unknown"
ElasticsearchDocsCount:	"unknown"
AuditPollInterval:	"1000"
AnalyticsConnectionOk:	"true"
...
IpAddress:	"unknown"
AuditDisabled:	"false"
AllOk:	"true"
		

Als de eigenschap op niet waar is ingesteld, wordt alle beschikbare informatie weergegeven. Bijvoorbeeld:

AnalyticsUrl: "http://198.51.100.0"
ElasticsearchServiceOk: "true"
EhCacheClusterPeers: ""
ElasticsearchMasterNode: "198.51.100.1"
ElasticsearchIndicesCount: "13"
ElasticsearchDocsCount: "11173"
AuditPollInterval: "1000"
AnalyticsConnectionOk: "true"
...
IpAddress: "198.51.100.2"
AuditDisabled: "false"
AllOk: "true"

De eigenschap is standaard op waar ingesteld.

Opmerking:

Als u een VMware Identity Manager-cluster hebt ingesteld en u de eigenschap wijzigt, moet u ervoor zorgen dat u de wijziging in alle knooppunten in het cluster aanbrengt.

Procedure

 1. Meld u aan op de VMware Identity Manager-server.
 2. Bewerk het bestand install_dir\usr\local\horizon\conf\runtime-config.properties en stel de waarde van de eigenschap service.health.check.basic in op waar of niet waar.

  Optie

  Beschrijving

  waar

  Alleen basisinformatie wordt weergegeven. Gevoelige informatie is verborgen en in plaats daarvan wordt het label Onbekend weergegeven.

  niet waar

  Alle beschikbare informatie wordt weergegeven.

 3. Sla het bestand op.
 4. Start de service opnieuw op.

  install_dir\usr\local\horizon\scripts\horizonService.bat restart

 5. Als u een VMware Identity Manager-cluster heeft ingesteld, brengt u deze wijzigingen in elk knooppunt van het cluster aan.