Voor elk knooppunt in het cluster moet u de VMware Identity Manager 3.1-bestanden van de installatiedirectory van AirWatch migreren en vervolgens VMware Identity Managervoor Windows upgraden. Tijdens de upgrade kunt u enige uitvaltijd verwachten, dus plan de timing van uw upgrade goed.

Voorwaarden

 • Maak een momentopname van de database en de VMware Identity Manager-knooppunten voordat u migreert en upgradet.

 • Als u de rol db_owner voor de Microsoft SQL-database hebt ingetrokken, moet u de rol terug toevoegen voordat u de upgrade uitvoert, anders mislukt de upgrade. Zie De rol db_owner toevoegen vóór de upgrade.

 • Als u een VMware Identity Manager-server met SQL Server-beschikbaarheidsgroepen wilt upgraden, moet u beschikbaarheidsgroepen uitschakelen voordat u de server upgradet. Na de upgrade moet u beschikbaarheidsgroepen opnieuw inschakelen. Zie SQL Server AlwayOn-beschikbaarheidsgroepen vóór de upgrade uitschakelen.

 • Stop alle knooppunten, behalve het knooppunt van de load balancer.

Procedure

 1. Dubbelklik op het installatieprogramma voor VMware Identity Manager.

  Voer het installatieprogramma uit met een account met beheerdersrechten.

  Het installatieprogramma detecteert een vorige versie van Identity Manager en vraagt u om OK te selecteren om AirWatch te verwijderen en de VMware Identity Manager-installatie te migreren.

 2. Selecteer OK.

  De configuratiedirectory van VMware Identity Manager wordt gemigreerd naar de directory vidm-migration-staging op het lokale station.

 3. Klik op Volgende om de upgrade te starten.
 4. Accepteer de licentieovereenkomst voor eindgebruikers (EULA) en klik op Volgende.
 5. In het dialoogvenster Customer Experience Improvement Program is de standaardactie ingesteld op Ja.

  Dit product neemt deel aan het Customer Experience Improvement Program (CEIP) van VMware. Details over de gegevens die via het CEIP worden verzameld en het doel waarvoor deze worden gebruikt door VMware, vindt u in het Trust & Assurance Center op http://www.vmware.com/trustvmware/ceip.html. Als u niet wilt deelnemen aan het CEIP van VMware voor dit product, schakelt u het vakje uit.

  U kunt het CEIP op elk gewenst moment na de installatie verlaten en ook altijd opnieuw deelnemen aan het programma.

  Opmerking:

  Als uw netwerk is geconfigureerd voor toegang tot internet via HTTP-proxy, om de gegevens die via het CEIP worden verzameld naar VMware te verzenden, moet u de proxyinstellingen op de VMware Identity Manager-machine aanpassen.

 6. De vereisten voor VMware Identity Manager worden weergegeven. Het installatieprogramma controleert op de vereiste modules. U wordt gevraagd om ontbrekende modules te installeren.
 7. Selecteer de directory waarin u de VMware Identity Manager-service wilt installeren.
 8. Bevestig in het configuratievenster of de interne hostnaam en het poortnummer 443 van de interne server correct zijn en klik op Volgende.
 9. Schakel in het dialoogvenster Serviceaccount van VMware Identity Manager het selectievakje in als u de service als Windows-domeingebruiker wilt uitvoeren en voer de gebruikersnaam en het wachtwoord van het domeinaccount in dat u wilt gebruiken. De gebruikersnaam moet in de indeling DOMEIN\gebruikersnaam worden ingevoerd.

  Voer de service in de volgende gevallen als domeingebruiker uit.

  • Als u van plan bent verbinding te maken met Active Directory (geïntegreerde Windows-verificatie).

  • Als u van plan bent Kerberos-verificatie met de KDC van het bedrijf te gebruiken.

  • Als u van plan bent Horizon (View) te integreren met VMware Identity Manager en gebruik wilt maken van de optie Directorysynchronisatie uitvoeren.

  Als u geen domeingebruikersaccount gebruikt, wordt de service uitgevoerd als lokaal systeem.

 10. Klik op Installeren om de upgrade te starten.

  De volgende acties worden tijdens de upgrade uitgevoerd.

  • De AirWatch-directory wordt verwijderd.

  • De bestanden in de directory vidm-migration-staging worden gekopieerd naar de directory die u hebt gemaakt in stap 7.

  • De bestanden in die directory worden geüpgraded naar VMware Identity Manager 3.3.

 11. Klik op Voltooien.

Resultaten

De upgrade wordt voltooid en VMware Identity Manager Service wordt opnieuw opgestart.

Volgende stappen

Upgrade de andere knooppunten in het cluster.

Als u SQL Server-beschikbaarheidsgroepen hebt uitgeschakeld, schakelt u de beschikbaarheidsgroepen opnieuw in. Zie AlwaysOn-beschikbaarheidsgroepen opnieuw inschakelen.

Als u de rol db_owner voor de upgrade hebt toegevoegd, kunt u deze rol uitschakelen. Zie Wijzig Rollen op database-niveau.