Voor tweeledige verificatie met de VMware Verify-service schakelt u VMware Verify in en voegt u deze verificatiemethode toe in een ingebouwde identiteitsprovider.

Voorwaarden

VMware Verify werkt niet met een directory die is geconfigureerd met de optie globale catalogus. Zorg ervoor dat het selectievakje Deze directory ondersteunt DNS Service Location niet is geselecteerd in de configuratie van de directory, op de pagina Identiteits- en toegangsbeheer > Directory's > Specifieke directory.

(Optioneel) Pas het logo en pictogram aan dat wordt weergegeven in de VMware Verify-applicatie op de apparaten. Zie Merkvermelding voor de applicatie VMware Verify aanpassen.

Procedure

  1. Ga op het tabblad Identiteits- en toegangsbeheer van de VMware Identity Manager-console naar Beheren > Verificatiemethoden.
  2. Klik op het pictogram in de configuratiekolom voor VMware Verify.
  3. Schakel het selectievakje VMware Verify inschakelen in.
  4. Klik op Opslaan.

Volgende stappen

Schakel VMware Verify in als verificatiemethode in een ingebouwde identiteitsprovider. Ingebouwde identiteitsproviders configureren.

Maak een toegangsbeleidsregel in het standaardtoegangsbeleid om de VMware Verify-verificatiemethode toe te voegen als tweede verificatiemethode in de regel. Zie Verificatiemethoden beheren die op gebruikers worden toegepast.

Pas aangepaste merkvermelding toe op de aanmeldpagina van VMware Verify. Zie Merkvermelding voor de applicatie VMware Verify aanpassen.