De catalogus is de opslagplaats van alle bronnen waarvoor u gebruikers rechten kunt verlenen. Voordat u gebruikers rechten kunt verlenen voor een specifieke bron, moet u uw catalogus met die bron vullen. De methode die u gebruikt om de catalogus, te vullen is afhankelijk van het type bron.

U kunt de volgende typen bronnen met VMware Identity Manager integreren.

  • Webapplicaties

  • VMware Horizon Cloud Service-applicaties en -desktops

  • Pools van VMware Horizon® 7-, Horizon 6- en View-desktops en -applicaties

  • Gepubliceerde Citrix-bronnen

  • Verpakte VMware ThinApp®-applicaties

Deze bronnen worden onderverdeeld in de pagina Webapps voor webapplicaties of de pagina Virtuele apps voor Horizon-, Citrix-, Horizon Cloud- of ThinApp-desktops en -applicaties. U kunt via de pagina Webapps rechtstreeks webapplicaties toevoegen aan uw catalogus.

Om Horizon Cloud Service, pools van Horizon Client-desktops en -applicaties, gepubliceerde Citrix-bronnen of verpakte ThinApp-applicaties te integreren en in te schakelen, gebruikt u de functie Verzameling van virtuele apps op de pagina Virtuele apps.

Zie de Bronnen instellen in VMware Identity Manager-handleiding voor informatie over het instellen van de bronnen.