De taken in de VMware Identity Manager-console zijn verdeeld over tabbladen.

Als u over beheerdersprivileges beschikt, kunt u zich aanmelden bij de VMware Identity Manager-console van de pagina van uw Workspace ONE-portal. Als u zich rechtstreeks bij de console wilt aanmelden, kunnen beheerdergebruikers van VMware Identity Manager de volgende URL <example.com>/SAAS/login/0 invoeren. Het scherm voor de gebruikersnaam en het wachtwoord wordt weergegeven.

Tabblad

Beschrijving

Dashboard

U kunt het dashboard voor gebruikersbetrokkenheid gebruiken om gebruikersactiviteit en bronnen te controleren. Op dit dashboard wordt informatie weergegeven over wie zich heeft aangemeld, welke applicaties worden gebruikt en hoe vaak die applicaties worden gebruikt.

U kunt rapporten maken om de activiteiten van gebruikers en groepen, bron- en apparaatgebruik en auditgebeurtenissen per gebruiker te volgen.

Gebruikers en groepen

Op het tabblad Gebruikers en groepen kunt u gebruikers en groepen beheren en controleren die u uit uw Active Directory of de LDAP-directory hebt geïmporteerd, lokale gebruikers en groepen maken en de gebruikers en groepen rechten voor bronnen verlenen. U kunt het wachtwoordbeleid voor lokale gebruikers configureren.

Catalogus

De catalogus is een opslagplaats voor alle bronnen waarvan u de rechten aan gebruikers kunt verlenen. U kunt webapplicaties toevoegen en bestaande bronnen beheren op het tabblad Catalogus. Op de pagina Verzameling van virtuele apps kunt u Horizon-, Citrix-, Horizon Cloud- en ThinApp-desktops en -applicatie-integraties beheren. U kunt een nieuwe applicatie maken, applicaties in categorieën sorteren en toegang krijgen tot informatie over elke bron. Op de pagina Instellingen catalogus kunt u SAML-certificaten downloaden, bronconfiguraties beheren en de vormgeving van de gebruikersportal aanpassen.

Identiteits- en toegangsbeheer

Op het tabblad Identiteits- en toegangsbeheer kunt u de connectorservice instellen, Workspace ONE UEM-integratie configureren, verificatiemethoden instellen en aangepaste merkinformatie aanbrengen op de aanmeldingspagina en de VMware Identity Manager-console. U kunt directory-instellingen, identiteitsproviders en toegangsbeleid beheren. Ook kunt u externe identiteitsproviders configureren.

Functies

U kunt beheerdersrollen beheren op het tabblad Rollen. Gebruikers kunnen als beheerders worden toegewezen aan de drie vooraf gedefinieerde beheerdersrollen en u kunt ook aangepaste rollen maken die beperkte rechten geven op specifieke services in deVMware Identity Manager-console.

Ondersteunde webbrowsers om toegang te krijgen tot de VMware Identity Manager-console

De VMware Identity Manager-console is een webapplicatie die u gebruikt om uw tenant te beheren. U kunt de VMware Identity Manager-console benaderen vanaf de laatste versies van Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Microsoft Edge en Internet Explorer 11.

Opmerking:

In Internet Explorer 11 moet JavaScript zijn ingeschakeld en moeten cookies worden toegestaan om te kunnen verifiëren via VMware Identity Manager.

Workspace ONE voor eindgebruikers

Eindgebruikers hebben via hun Workspace ONE-portal toegang tot alle bronnen waarvoor ze rechten hebben. Workspace ONE is de standaardinterface die wordt gebruikt wanneer gebruikers bronnen waarvoor zij rechten hebben, openen en gebruiken via een browser.

Wanneer Workspace ONE UEM wordt geïntegreerd met VMware Identity Manager, kunnen eindgebruikers alle applicaties zien waar ze recht op hebben. Systeemeigen applicaties die intern zijn ontwikkeld of openbaar beschikbaar zijn in app stores, kunnen op de Workspace ONE-portal beschikbaar worden gemaakt voor uw eindgebruikers.