Wanneer de VMware Identity Manager-appliance is geïnstalleerd, wordt automatisch een standaard SSL-servercertificaat gegenereerd. U kunt dit automatisch ondertekende certificaat gebruiken voor algemene tests van uw implementatie.

Een certificaatautoriteit (CA) is een vertrouwde entiteit die de identiteit van het certificaat en de maker garandeert. Wanneer een certificaat is ondertekend door een vertrouwde CA, ontvangen gebruikers geen berichten meer waarin ze worden gevraagd het certificaat te controleren.

U kunt een ondertekend CA-certificaat installeren vanaf de pagina Appliance-instellingen > Configuratie beheren > SSL-certificaten installeren > Servercertificaten.

Als u VMware Identity Manager implementeert met het automatisch ondertekende SSL-certificaat, moet het CA-basiscertificaat beschikbaar zijn als vertrouwde CA voor alle clients die toegang hebben tot de VMware Identity Manager-service. De clients kunnen machines van eindgebruikers, load balancers, proxy's, enzovoort zijn. U kunt de root-CA downloaden van de pagina SSL-certificaten installeren > Servercertificaten.

Wanneer VMware Identity Manager Connector is geïnstalleerd, wordt automatisch een zelfondertekend SSL-certificaat gegenereerd. U kunt dit automatisch ondertekende certificaat in de meeste gevallen blijven gebruiken. U kunt een ondertekend SSL-certificaat voor de connector installeren vanaf de beheerpagina's van de connector op https://connectorFQDN:8443/cfg/login. Zie SSL-certificaten voor VMware Identity Manager Connector gebruiken.